Kundegrupper

Sampensions kunder består af fire store hovedgrupper:

  • Overenskomstansatte HK'ere i kommunerne
  • Offentlig ansatte i staten (OAO)
  • Virksomhedsordninger blandt andet Postnord, KMD, SPORTMASTER, Albatros Travel og kundegruppen for Grafisk Pension
  • Genforsikring af kommunernes tjenestemænd.
Antal kunder i Sampension
 
+
2017
Præmiebetalende kunder
112.049
I alt direkte forsikrede
275.090 
Antal kunder i Sampension
 
Præmiebetalende kunderI alt direkte forsikrede
2017112.049275.090 
Tal opgjort ultimo året.

Bestyrelsesmedlemmer - Kundegruppen for Statsansatte

Forretningsområde
Kundegruppen for Statsansatte (tidligere StK:Pension) er oprettet for overenskomstansatte medarbejdere i staten, og blev etableret i 1990. Kundegruppen er en del af Sampension Livsforsikring A/S. Grundlaget er derfor Sampensions fleksible pensions- og forsikringsprodukter, som bygger på solidariske principper og samtidig giver mulighed for valgfrihed til den enkelte.

Administration
Administrationen af pensionsordningerne og investeringsporteføljen varetages af Sampension Administrationsselskab A/S. Kundegruppen har ikke direkte ansat personale.

Investeringsgruppeaftalen
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i, at Kundegruppen for Statsansatte har valgt den samme investeringsprofil som det øvrige Sampension. Regnskabet viser således udviklingen i den del af Sampensions samlede resultat og balance, der kan henføres til Kundegruppen. Der tages udgangspunkt i Kundegruppens præmieindtægter, forsikringsydelser og livsforsikringshensættelser. Investeringsafkastet beregnes derefter som en forholdsmæssig andel af Sampensions samlede afkast.

Kundegruppens bestyrelse

Sektorformand Rita Bundgaard (formand)

Sektorformand Rita Bundgaard (formand)
HK/Stat

Forhandlingssekretær Hanne Gram

Forhandlingssekretær Hanne Gram (næstformand)
Fagligt Fælles Forbund

Underdirektør Lene Larsen

Underdirektør Lene Larsen
Moderniseringsstyrelsen

Næstformand Peter Raben

Næstformand Peter Raben
HK/Stat

Formand Flemming Vinther

Formand Flemming Vinther
Hærens Konstabel- og Korporalforening

Forbundssekretær Kim Vormsby

Forbundssekretær Kim Vormsby
Serviceforbundet

Forbundsformand Henrik Horup

Forbundsformand Henrik Horup
Dansk Jernbaneforbund

Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen

Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen
Dansk Metal

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer - Kundegruppen for Grafisk Pension

Forretningsområde
Kundegruppen for Grafisk Pension er oprettet for ansatte i den grafiske branche. Kundegruppen er en del af Sampension Livsforsikring A/S. Grundlaget er derfor Sampensions fleksible pensions- og forsikringsprodukter, som bygger på solidariske principper og samtidig giver mulighed for valgfrihed til den enkelte.

Administration
Administrationen af pensionsordningerne og investeringsporteføljen varetages af Sampension Administrationsselskab A/S. Kundegruppen har ikke direkte ansat personale.

Kundegruppens bestyrelse
Grafisk Pension er en kundegruppe under Sampension Livsforsikring A/S. Bestyrelsen for kundegruppen består af repræsentanter for aftaleparterne.

 

Sektorformand Simon Tøgern (formand)
HK/Privat

 


Adm. direktør Palle Rosendahl (næstformand)
Rosendahls
 

Underdirektør Christian Jensen
Grakom Arbejdsgivere

 


Olaf Christensen
Trykkompagniet

Grafisk trykker Claus Nørgaard Hansen
Stibo Graphic A/S


Forhandlingsdirektør Thomas Rønnow
Danske Mediers Arbejdsgiverforening

 
  

Faglig sekretær Carsten Frisch
HK/Privat

Læs mere
X
X
2010

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.