Nyheder


Vores levetid er markant forlænget

Danskerne lever markant længere tid end for blot få år siden. Pensionsudbetalingerne skal strækkes over flere år, men vi bliver også længere tid i jobbet. Sampension indretter nu pensionsordningerne, så de følger disse ændringer

Vi danskere lever stadig længere, og børn født om få år kan forvente at fejre deres 100 års fødselsdag. Allerede i dag lever vi i gennemsnit et til tre år længere, end vi gjorde 2015. Eksempelvis var den forventede levealder for en 40-årig 84 år i 2015, mens den i 2018 vil være 87 år. Det er en glædelig udvikling, der også betyder, at man har brug for pension i flere år. Det indregner Sampension nu i beregningerne for de pensionsydelser, hvor der er indregnet en levealder - eksempelvis pensioner, der udbetales livsvarigt. Det betyder, at prognoserne ændrer sig en smule.

Den værdi, man som kunde har sparet op, er fortsat den samme, men hvis regnestykket skal gå op, skal de samme penge strække længere. Fra 1. januar 2018 indregner Sampension de længere levetider i pensionsordningerne.

Regnestykket ser forskelligt ud, afhængigt af, hvor man befinder sig i forhold til pensionering. Under forudsætning af, at man går på pension som 67-årig, vil man som 65-årig nu opleve, at prognosen for den livsvarige pension falder med op til 5 pct. Er man 50 år falder prognosen med 1-6 pct. og er man 30 år i dag, vil prognosen for den livsvarige alderspension falde med 1-7 pct.

Omvendt vil flere år på arbejdsmarkedet med indbetaling til pension trække den anden vej og gøre udbetalingerne større.

Regnestykket ser forskelligt ud fra person til person, hvordan ens egen situation ser ud, kan man se på sit pensionsoverblik.

Folkepensionsalderen får betydning for nogle medlemmer

Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Ændringerne i folkepensionsalderen gælder alle, der er født fra 1963 og frem. Sampension indretter nu pensionsordningen, så den også følger disse ændringer.

Ændringerne i folkepensionsalderen får betydning for nogle af Sampensions kunder. Betydningen varierer efter alder og efter, hvornår pensionsordningen er oprettet. Præcis hvordan vil stå forklaret i den digitale besked, som er på vej fra Sampension til den enkelte kunde. I februar vil alle kunder kunne se prognoserne i deres nye pensionsoverblik.

Som hovedregel betyder ændringen, at pensionsordningens dækninger, eksempelvis invalidepension, fortsætter til den gældende folkepensionsalder. På samme måde regnes prognosen for alderspensionen ud fra den enkeltes folkepensionsalder i stedet for 65 år eller 67 år, som anvendes i dag.

Allerede nu ligger der information på Sampension.dk/levetid, kunderne er også velkomne til at kontakte Sampension for at høre mere.