Nyheder


Valget af Trump og din pension

9. november 2016

På den korte bane vil der være en chok-effekt på de finansielle markeder.  Det er dog svært at forestille sig, at der vil komme en generel krise, som følge af Trumps valgsejr. Sådan lyder nogle af ordene fra Investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen ovenpå nyheden om resultatet af valget i USA.

Hvad er din umiddelbare reaktion på at Trump stik mod alle forudsigelser bliver USA’s næste præsident?
Hvis man ser bort fra nogle af de mere rabiate udtalelser, der kom frem under valgkampen, er det bestemt ikke kun negativt. Republikanerne har nu sat sig på både kongressen og præsidentposten, hvilket alt andet lige betyder, at det bliver muligt at få et politisk klima USA, der ikke er fastlåst, som man har set det under Obama.

Min bekymring går især på den generelle protestbølge mod globaliseringen, som Trumpsejren også er et udtryk for. Her tænker jeg på, at briterne stemte sig ud af EU i juni, og også på præsidentvalget i Frankrig til foråret og valget til forbundsdagen i Tyskland næste efterår. Hvis de peger i samme retning væk fra internationalt samarbejde, har vi potentielt set en meget alvorlig udvikling.

Du har ansvaret for at forvalte 265 mia. kroner for næsten 300.000 danske pensionskunder, og en stor del af de penge er placeret i aktier. Hvad har de første markedsreaktioner været, nogle har jo nærmest forudsagt finansiel dommedag?
Dommedag er nok et stærkt ord at bruge, men der vil være en vis chokeffekt på den korte bane. Det er noget vi vil følge tæt, men i udgangspunkt ikke noget, der får os til at ændre vores grundlæggende strategi. Markederne er her til morgen faldet 1-2 %, men det er slet ikke unormalt – og faktisk er det mindre, end da Obama blev valgt for 8 år siden. Hvis det udelukkende er en effekt knyttet til usikkerhed, vil det også være en mulighed for os til at købe billige aktier.

Vi forventer ikke, at der vil komme en generel krise alene som følge af Trumps valgsejr. Man skal jo huske på, at en amerikansk præsident er afhængig af få sin lovgivning godkendt i kongressen, og det er svært at forestille sig, at præsident og kongres vil lave tiltag, der direkte skader amerikanske og vestlige virksomheder. De har jo i samme grad som os ingen interesse i at reducere handel generelt eller kaste markederne ud i en global krise.

Hvad betyder det for amerikanernes og vores økonomi, at Trump flytter ind i Det Hvide Hus?
Som nævnt betyder det. at der er mulighed for et bedre samarbejde mellem præsidenten og kongressen – og det stærke mandat betyder også, at usikkerheden på blandt andet markederne forventes at fortage sig hurtigt i takt med, at den ny administration tegner sig.

Vi vil nok se større finanspolitisk stimulans i USA, altså at man vil lave flere infrastrukturinvesteringer og lempe personskatten – og markederne vil uden tvivl være bekymret for holdbarheden af USA’s finanspolitik, hvis der nu skal gives væsentlige skattelettelser.

Hvis der kommer mere gang i de amerikanske hjul, end der er nu, kan man forestille sig, at renterne begynder at stige igen, hvilket generelt ses som et sundhedstegn for økonomien – også selvom det kan betyde, at danskerne realkreditlån igen bliver lidt dyrere.

Hvad er det værste scenarie, man kan forestille sig for virksomhederne og dermed også markederne, du har placeret kundernes pensioner i?
Hvis Trump får gennemført den handelspolitik, han har talt så meget om under valgkampen, vil det uden tvivl hæmme international handel. Helt konkret vil det være direkte negativt for Emerging Markets. Især Mexico, der blandt andet huser mange dattervirksomheder og underleverandører til virksomheder i USA på grund af handelsaftaler og billig arbejdskraft, vil blive ramt.

Det vil påvirke den internationale varetransport negativ og deriblandt ramme et firma som AP Møller Mærsk. Det er sandsynligvis heller ikke så gunstigt for vindmøllefabrikanter som Vestas, da Trump indtil videre ikke har været den store fortaler for alternativ energi i forhold til udvindingen af kul, olie og gas på amerikanernes egen jord.