Nyheder


Valg til bestyrelsen

29. januar 2020

Dagsorden

Sampension Livsforsikring A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (CVR-nr. 55 83 49 11) afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde ved skriftlig behandling i henhold til vedtægternes § 7 med svarfrist torsdag den 13. februar 2020 kl. 10.00.

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 8

Bodil Otto er fratrådt som formand for HK Kommunal d. 28. januar 2020 og de forsikredes forhandlingsberettigede organisationer indstiller derfor, at den nye formand for HK Kommunal Lene Roed indtræder i bestyrelsen og vælges for den resterende funktionsperiode indtil ordinært valg i 2022, jf. vedtægternes § 8 som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Bodil Otto.