NYHEDERValg til bestyrelsen

11. januar 2018

Dagsorden

Sampension KP Livsforsikring A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (CVR-nr. 55 83 49 11) afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde ved skriftlig behandling i henhold til vedtægternes § 7 med svarfrist fredag den 26. januar 2018 kl. 10.00.

1. Valg af dirigent

 2. Valg af medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 8

Henrik Kjærgaard er fratrådt som bestyrelsesmedlem d. 4. januar 2018 og der skal derfor vælges et nyt medlem til bestyrelsen. De forsikredes forhandlingsberettigede organisationer indstiller, at næstformand i Dansk Metal René Nielsen indtræder i bestyrelsen og vælges for den resterende funktionsperiode indtil ordinært valg i 2018, jf. vedtægternes § 8.

René Nielsen er per 4. januar 2018 suppleret ind i repræsentantskabet af de forsikredes forhandlingsberettigede organisationer, jf. vedtægternes § 7, stk. 3.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.