Nyheder


Udsigt til højere afkast for kunder med høj risikoprofil

20. december 2021

Sampension justerer risikoen for opsparinger med investeringsprofilen høj. Lige nu rammer det især kunder over 65 år.

Hvis du har valgt investeringsprofilen høj, og du har mindre end 15 år til pension, bliver dit risikotal ændret per 1. januar 2022. Risikotallet er et udtryk for, hvor store udsving du på ét år kan forvente på din pensionsopsparing, og tallet bliver ændret i takt med, at Sampension tilpasser sammensætningen af fx aktier og obligationer.

”Vi kigger løbende på investeringsrisikoen, og vi kunne se, at risikoen for kunder over 51 år med investeringsprofil høj ikke matchede vores forventninger til deres afkast. Derfor tilpasser vi fordelingen af blandt andet aktier og obligationer. Lige nu er det dog især kunder med få år til pension, eller som er begyndt udbetaling af pension, som får en højere risiko,” siger Bo William Hansen, senior analytiker i Sampension.

For kunder over 65 år med investeringsprofilen høj stiger risikotallet per 1. januar 2022 fra 2,3 til 3,0. Det betyder fx, at deres andel af aktier øges fra 30 % til 45 %. Sampension forventer, at det vil betyde et højere afkast.

Se eksempler på risikotal og forventet afkast

Læs mere

Passer din investeringsprofil til dig?

I Sampension kan du vælge mellem tre investeringsprofiler – lav, moderat eller høj risiko, hvis din opsparing er i markedsrente. Er du i tvivl om, hvilken profil der passer til dig, kan du prøve investeringsguiden (log ind med NemID).

”Valg af investeringsprofil er også et spørgsmål om temperament. Nogle har det bedst med en lavere risiko, men andre er villige til at gå efter et højere afkast og samtidig acceptere flere udsving i opsparingen. Det vigtigste er, at du vælger en profil, som gør, at du stadig sover godt om natten,” siger Bo William Hansen.

For alle kunder gælder det, at risikoen gradvist bliver lavere, når du fylder 51 år. Det sker for at sikre en stabil udbetaling, når du skal på pension.

Afkast og risikotal

Risikotallet er bestemt af brancheforeningen Forsikring & Pension. Det siger ikke noget om, hvad du faktisk får i afkast hvert år, men det er et godt værktøj til at få en ide om, hvor store udsving på din opsparing du med stor sandsynlighed skal forvente.

Sampension kan løbende justere risikoen i investeringsprofilerne. Afkast og risikotal er beregnet på baggrund af branchens fælles samfundsforudsætninger for 1. halvår 2022.

Læs mere om risikotal her