Nyheder


Stærk kundeoplevelse hos Sampension

1. februar 2018

Kunderne scorer Sampension med den højeste tilfredshed blandt de kommercielle pensionsselskaber ifølge målingen BrancheIndex Pension*

I BrancheIndex Pension afdækker Loyalty Group danskernes loyalitet og tilfredshed med deres pensions­selskab. Undersøgelsen foretages årligt med fokus på blandt andet kundernes oplevelser af selskaberne i forhold til den værdi, kunderne får for pengene, evne til at informere, etik og tillid til investeringer og image.

Bedst eller næstbedst blandt de kommercielle

I undersøgelsen ligger Sampension bedst eller næstbedst i forhold til PFA, Danica, Nordea Liv & Pension, AP Pension, SEB og Skandia på kundeoplevelsen. Det er vigtigt i lyset af, at Sampension i dag konkurrerer om pensionsordninger for firmaer og organisationer.

”Vores tanke er jo, at Sampension er et meget attraktivt pensionsselskab, når vi viser, at vi har høj kundetilfredshed, effektiv administration, lave omkostninger og høje investeringsafkast,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Kunderne oplever Sampension som bedst til at skabe værdi for pengene, til at informere og til at holde en høj etik i investeringerne, mens Sampension ligger nr. 2 på image og tillid til forvaltning.

God klagebehandling

Loyalty Group har også afdækket en anden side af kundetilfredsheden, nemlig om kunderne har klaget over pensionsselskabet, og hvordan kunden oplevede, at klagen blev håndteret. Hos Sampension har kun 1 pct. af de adspurgte klaget over deres pensionsselskab – klart det laveste tal blandt de kommercielle selskaber. Og selve klagehåndteringen får positive tilbagemelding fra kunderne.

Undersøgelsen viser, at Sampension kan opnå endnu større loyalitet og tilfredshed ved at styrke kommunikationen, når det gælder afkast og omkostninger – det der kaldes værdi for pengene.

*Kilde: Loyalty Group BrancheIndex™ Pension 2017.