Nyheder


Skilsmissehøjsæsonen er i gang – kvinders pension kan blive hårdt ramt

23. november 2021

Antallet af skilsmisser i september var i år på det højeste niveau i fem år, og generelt er efteråret højsæson for skilsmisser, viser nye tal. At blive skilt kan koste særligt kvinder dyrt på pensionen, lyder det fra Sampension.

Ikke siden 2016 har der været så mange skilsmisser i september som i år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I september var der 1.290 skilsmisser, hvilket er en stigning på 7 pct. ift. samme måned sidste år og det højeste niveau i fem år.

Samtidig viser tal for 2006-2020, som Sampension har analyseret, at efteråret generelt er den tid på året, hvor flest ægtepar bliver skilt. Således er i gennemsnit 28 pct. af alle skilsmisser i denne periode sket i efteråret.

”Når man er i et parhold med en travl hverdag, kan det være svært at finde tid til hinanden. Og hvis parfoldet knirker, vil ferierne og særligt sommerferien typisk være dér, man forsøger at dyrke hinanden og få forholdet på rette spor igen. Men når hverdagen indfinder sig igen, bliver alt måske det samme som før ferien, og det kan så ende med, at man går hver til sit,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Hun peger på, at der med skilsmisse også kan følge en ubehagelig økonomisk overraskelse særligt for kvinder.

”Når man bliver skilt, så deles formuen. Men det gælder som udgangspunkt ikke for pensionsopsparing, hvilket kommer som en overraskelse for mange. Og det kan koste især kvinder dyrt. For de har generelt mindre pensionsopsparinger end deres mænd - bl.a. fordi de i ægteskabet typisk i højere grad er på barsel og deltid. Samtidig skal kvinders pensionsopsparing også række i flere år, da de typisk trækker sig tidligere og lever længere,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man f.eks. har været to gange på barsel og fem år på nedsat tid (30 timer om ugen), fra man er 30 år til 36 år, så vil pensionsopsparingen være ca. 188.000 kr. mindre på pensionstidspunktet, end hvis man havde været på fuld tid i hele perioden.

Ægtepar kan oprette en ægtepagt, hvor de aftaler, at pensionerne deles ved skilsmisse. Men tal fra Tinglysningsretten viser, at antallet af tinglyste ægtepagter i 2020 var på 8.548 – det laveste niveau siden 2014. Til sammenligning var der i 2020 28.538 vielser, og i år har der til og med september været 21.527 vielser.

”Vi anbefaler altid, at man som nygift overvejer at få oprettet en ægtepagt omkring deling af pensioner. Det er selvfølgelig ikke det første, man tænker på, når man lige har givet hinanden løfte om at holde sammen i medgang og modgang. Men det er nu engang nemmere at få gjort i gode tider, og særligt kvinderne har altså grund til at være opmærksomme på det,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at hvis man bliver skilt, så er det en god idé at kontakte sit pensionsselskab. For skilsmissen kan betyde, at der er grund til at ændre i pensionsordningen. Det kan f.eks. være, at den såkaldt begunstigede skal ændres – altså den person, som står til at få pensionen udbetalt, hvis man dør inden pensionsalderen.