Nyheder


Sampensions balance og afkast nåede nye højder i 2021

9. marts 2022

Sampensions balance rundede for første gang 350 mia. kr. i 2021, hvor Sampension samtidig leverede rekordhøjt afkast. Desuden blev CO2-aftrykket fra aktieporteføljen sænket markant for tredje år i træk.

Sampensions balance rundede en milepæl sidste år, hvor den for første gang passerede 350 mia. kr. Balancen var således på 354 mia. kr. ved udgangen af 2021, hvilket er en stigning på 15 mia. kr. ift. året før.

”At den samlede formue nu for første gang er vokset til mere end 350 mia. kr., er noget af en milepæl og manifesterer vores position som et af de største pensionsselskaber herhjemme. Den løbende stigning i balancen er bl.a. et resultat af vores gode afkast over årene, hvilket ikke mindst var tilfældet i 2021, hvor vi opnåede et rekordhøjt afkast,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Kunderne i Sampension fik i 2021 et afkast på op til 23,4 pct. før skat afhængig af alder og investeringsrisiko. Afkastet var højest for kunder med høj investeringsrisiko, men også kunder med lavere risiko fik gode afkast. F.eks. fik en kunde med 15 år til pension og med moderat risiko et afkast på 21,1 pct. i 2021. I alt blev investeringsafkastet i Sampension på 23,9 mia. kr. i 2021, hvilket er mere end en fordobling ift. 2020, hvor investeringsafkastet lød på 11,5 mia. kr.

”2021 var et særdeles godt investeringsår, hvor der var kraftig medvind på finansmarkederne med gode afkast på de fleste risikofyldte aktiver. Det betød også, at vi sidste år kunne levere det højeste afkast nogensinde til vores kunder, hvilket selvsagt er meget tilfredsstillende,” siger Hasse Jørgensen.

”Vi står nu i et noget andet investeringsmiljø end før nytår. Udsigten til en strammere pengepolitik og stigende renter i løbet af 2022 samt den forfærdelige udvikling i Ukraine har betydet store fald på aktiemarkederne siden nytår, og derfor må vi indstille os på, at afkastet i år bliver væsentligt lavere end i 2021,” siger Hasse Jørgensen og fortsætter:

”Derfor er det også afgørende, at vi holder omkostningerne for kunderne i ro. Med et ÅOP på 0,5 procent ligger Sampension fortsat i den helt lave ende sammenlignet med resten af branchen.”

Markant fald i CO2-aftryk og nye klimamål

I 2021 reducerede Sampension CO2-aftrykket fra den børsnoterede aktieportefølje og de direkte ejede virksomhedsobligationer med 27 pct., og klimaaftrykket fra den børsnoterede aktieportefølje er nu faldet de sidste tre år.

”Som ansvarlig investor lægger vi stor vægt på, at vores investeringer ikke bare giver gode afkast, men også bidrager til at løse globale udfordringer som f.eks. klimaforandringer. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi også i 2021 har kunnet sænke klimaaftrykket fra den børsnoterede aktieportefølje markant, og vi sætter fremadrettet endnu mere turbo på arbejdet med at sikre, at vores investeringer arbejder til gavn for klimaet,” siger Hasse Jørgensen.

I den forbindelse har Sampension netop sat et mål om, at CO2-aftrykket fra den samlede investeringsportefølje skal være reduceret med 45 pct. i 2030 ift. 2020, hvilket skal bidrage til, at investeringsporteføljen i 2050 er CO2-neutral. Her bliver nøgleordet dialog med selskaberne – og ikke eksklusion – og det er netop også gennem dialog, at faldet i CO2-aftrykket i 2021 er opnået.

”Vores erfaring er, at man som investor generelt kan gøre en større forskel i et selskab via dialog om forbedringer frem for at sælge fra eller ekskludere. Det gælder også på klimaområdet, hvor blandet andet dialogvejen har været en væsentlig årsag til, at vi løbende har kunnet sænke klimaaftrykket fra vores børsnoterede aktieportefølje. Derfor er det i høj grad også dialoger med selskaberne, som skal bidrage til at realisere vores klimamålsætninger for 2030 og 2050, og vi vil på den baggrund fremover skrue yderligere op for vores dialoger med og krav til både selskaber og forvaltere, når det gælder deres arbejde med klimaomstilling,” siger Hasse Jørgensen.

Nye virksomhedskunder og fornyelse af firmaaftaler

Sampension har i 2021 udvidet porteføljen af firmapensionskunder med en række nye virksomheder som bl.a. CP Kelco, Novenco og Cardlay. Herudover er der i 2021 indgået aftale med flere virksomheder om, at Sampension fortsat skal være leverandør af medarbejdernes firmapensionsordninger, hvilket bl.a. gælder Sparekassen Kronjylland.

”Vi er meget glade for, at vi 2021 har kunnet byde velkommen til en række nye virksomhedskunder, og at vi desuden har kunnet forny flere firmaaftaler. Det vidner om, at vi i stigende grad bliver set som en attraktiv pensionsleverandør på det meget konkurrenceprægede firmapensionsmarked,” siger Hasse Jørgensen.

De løbende indbetalinger i Sampension blev på 9 mia. kr. i 2021, hvilket er samme niveau som i 2020. Kundernes indskud og overførsler blev på 2,1 mia. kr. i 2021 mod 2,9 mia. kr. i 2020. Her var indskud og overførsler dog ekstraordinært høje, da der i 2020 blev etableret en ny pensionsaftale for ca. 11.000 medlemmer under Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF). De samlede indbetalinger til Sampension blev på 12,4 mia. kr. i 2021 mod 12,9 mia. kr. i 2020.

For hele Sampension-fællesskabet runder balancen nu mere end 350 mia. kr. og ca. 330.000 kunder og medlemmer. Sampension er kundeejet og administrerer arbejdsmarkeds- og firmapensioner for Sampension Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension.

Regnskabstal for selskaberne i Sampension-fællesskabet 2021 (mio. kr.)

Administrations-fællesskabet

Sampension Liv

Arkitekternes Pensionskasse

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

ISP Pension

Indbetalinger12.354
(12.863*)
11.083
(11.672*)
429
(387*)
461
(435*)
381
(369*)
Investeringsafkast23.900
(11.527*)
19.724
(10.305)
1.094
(238*)
1.634
(347*)
1.448
(638*)
Afkast i gennemsnit i markedsrente15,2%
(4,8%*)
19,6%
(0,0%*)
19,2%
(0,0%*)
13,4%
(2,4%*)
Aktiver i alt354.245
(339.493*)
305.415 (294.830*)11.663
(10.386*)
17.589
(15.867*)
19.578
(18.410*)
Omkostninger i kr. pr. forsikret
387
(384*)
540
(479*)
546
(480*)
484
(480*)
Antal forsikrede332.634
(326.222*)
298.687 (292.687*)10.712
(10.337*)
11.072
(10.829*)
12.163 (12.369*)

* 2020