Nyheder


Sampension og Solstra Capital Partners køber Vestas' hovedkontorejendomme i Aarhus

8. februar 2017

Vestas Wind Systems A/S har solgt deres århusianske domicil samt naboejendommen på i alt 62.000 m² til Sampension og Solstra Capital Partners. Sampension forventer at investere yderligere 7 mia. kr. i ejendomme over de næste fem år.

Solstra Capital Partners har sammen med to investorer, Sampension og partnergruppen i Solstra, indgået en aftale med Vestas Wind Systems A/S om køb af deres to markante kontorejendomme på Hedeager 42 og 44 i Skejby, den nordlige bydel i Aarhus.

Ejendommene er bygget af Vestas som domicilejendomme for mindre end ti år siden. Sale og lease back arrangementet giver Vestas mulighed for at fortsætte som lejer i tråd med Vestas’ strategi om at administrere sine ejendomme på en fleksibel og effektiv måde.

De to kontorejendomme er på hhv. 32.000 m² og 30.000 m². Vestas har sit hovedkontor i den ene og anvender delvist den anden sammen med Alm. Brand, der også fortsætter som lejer. Der skal findes nye lejere til den resterende halvdel.

”Investeringen er i tråd med Sampensions fokus på i stigende grad at placere pensionsmidlerne i ejendomme, grunde og infrastruktur. Faktisk forventer vi at investere yderligere op til 7 mia. kr. i ejendomme m.m. over de næste fem år. De to ejendomme er moderne og velbeliggende og med Solstras særlige kompetencer indenfor drift og udvikling af ejendomme, har vi et stærkt fundament for at skabe værdi til både lejere og ejere," siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen, Sampension.

Prisen for de to ejendomme udgør 737 mio. kr. Sampension er hovedinvestor i konsortiet, og Solstra vil udover sin investering også være asset manager og rådgiver for konsortiet.

”På Hedeager 44 frigør Vestas kontorkvadratmeter, som vi kan konvertere til et moderne multibruger kontorhus, der giver Vestas en mulighed for at få mere fleksible lejeløsninger. Samtidig sikres Vestas en base i Århus ved en længere lejekontrakt på Hedeager 42, der huser deres hovedkontor og strategisk vigtige kvadratmetre til deres test center. Vestas har dermed opnået en optimal blanding af sikkerhed og fleksibilitet i deres lejeforhold samtidig med, at vi har lavet en attraktiv investering”, siger managing partner Johan Ewald Lorentzen, Solstra Capital Partners.

Skejby er kendt som "videns-aksen" med masser af erhverv inden for cleantech, IT, health, pharma og madvarer og er i rivende udvikling som det område i Aarhus med den højeste byggeaktivitet de seneste 10 år. Vi finder da også store virksomheder som fx KMD, ATEA, Rambøll, G4S, NCC, Aarhus Universitetshospital og så Vestas i området.

Hedeager 42

Hedeager 44