Nyheder


Sampension køber 543 billige ungdomsboliger

8. november 2016

Sampension overtager størstedelen af boligselskabet Ungbos ungdomsboliger for godt 450 mio. kroner og dermed boligselskabets
portefølje af 543 ungdomsboliger i og omkring København.

Samtidig har Sampension sikret sig forkøbsret på Ungbos resterende seks boligejendomme, som består af i alt 218 boliger beliggende i København, Århus, Odense og Aalborg.

"Købet af ungdomsboligerne passer godt i vores store portefølje af udlejningsejendomme med lav risiko. Vi kan se, at der er et konstant underskud af ungdomsboliger
i de store studiebyer, og selvom boligerne er huslejereguleret og har en billigere leje end normen på markedet, er det med vores langsigtede investeringsstrategi en særdeles fornuftig forretning", siger adm. direktør i Sampension Hasse Jørgensen.

Markedet for billige ungdomsboliger er i kraftig vækst dels på grund af den demografiske udvikling og dels på grund af væksten i antallet af studerende. I København og Frederiksberg alene er der siden 2006 kun opført ca. 40.000 m2 kollegieboliger, mens antallet af studerende er steget med 22.000 i samme periode. Hvis det gennemsnitlige kvadratmeterbehov pr. studerende er 30 m2, betyder det, at der kun er opført boliger til ca. 1.350 studerende ud af 22.000.

"Traditionelle ungdomsboliger har længe været et underprioriteret marked, da kommercielle ejendomsudviklere har fokuseret på dyrere boliger til et helt andet og mere
velhavende segment. Eneste mulighed for mange studerende har været forældrekøb, hvilket igen har presset prisen på små lejligheder op – og vi vurderer, at presset på
billige ungdomsboliger er så stort, at det næppe vil blive et problem at få en stabil lejeindtægt de næste mange år," siger Hasse Jørgensen.

Porteføljen af fem ejendomme med 543 lejligheder er placeret i København, Roskilde og Ballerup. Det samlede udlejningsareal er 23.700 m2, hvoraf 273 lejligheder er i
Roskilde, 170 i København og 100 i Ballerup. Gennemsnitstørrelsen på lejlighederne er 44 m2 og alle har eget køkken, bad og toilet. Lejlighederne vurderes på grund af reglerne om huslejeregulering at være en del billigere end andre ungdomsboligprojekter i markedet. En lejlighed hos Ungbo koster i gennemsnit 4.350 kr. om måneden for 44 m2, mens en tilsvarende ungdomsbolig i andre projekter med fri leje kan være 60-70 % dyrere.

Sampension ejer i forvejen ejendomme for godt 15 mia. kroner hvoraf de fleste er billige, huslejeregulerede lejelejligheder beliggende i og omkring de store danske byer.

De fem ejendomme:

Stærevej, København

Amagerbrogade, København

Rampelyset, Roskilde

Maglehøjen, Roskilde

Sømoseparken, Ballerup