Nyheder


Sampension køber 11 landvindmølleparker i Tyskland og Sverige

6. oktober 2016

Sampension overtager NordEnergie Renewables A/S samlede portefølje af 11 landvindmølleparker i Tyskland og Sverige.

Porteføljen har en samlet kapacitet på 146 MW og består af 10 parker i Tyskland og en park i Sverige, i alt 67 Vestas, Enercon eller Nordex vindmøller. Sampension overtager 100 % af aktierne i NordEnergie Renewables A/S i en transaktion, der værdiansætter virksomheden til ca. 1,4 mia. kr. NordEnergie Renewables A/S skifter samtidigt navn til Sampension Renewables.

”Købet af vindmølleparkerne passer godt ind i vores strategiske målsætning om at opbygge en portefølje af direkte eksponering i infrastrukturaktiver i den lave ende af risikospektret. Vindmøllerne er allerede opført og har produktionshistorik. De 60 tyske møller har en fast garanteret el-afregningspris i op til 17 år fra overtagelse. Risikoen ved investering i landvindmøller er, modsat havvindmøller, relativt gennemtestet som følge af mange historiske data. Samtidigt er de tyske subsidier meget attraktive i et europæisk lav-rente og lav-inflationsmiljø. Endvidere vurderes den regulatoriske risiko som værende lav. Alt i alt en rigtig fornuftig business case med en stabil, langsigtet indtjening og relativt lav risiko”, siger Anne Charlotte Mark, aktiechef i Sampension.

Sælgerne af vindmølleparkerne er selskabet NordEnergieRenewables A/S, som oprindelig blev stiftet med kapital fra en række primært norske investorer.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi gennem salget til Sampension har overholdt vores løfte til aktionærerne om en succesfuld exit af selskabet. Derudover er det tilfredsstillende, at et anerkendt dansk pensionsselskab med et mål om at styrke investeringerne i vedvarende energi overtager vores portefølje af velfungerende vindmølleparker”, siger Preben Kønig, bestyrelsesformand i NordEnergie Renewables A/S.