Nyheder


Sampension i top på afkast

17. august 2021

Efter årets første syv måneder ligger Sampension bedst på afkast til opsparere i markedsrente i stor sammenligning

Sampension ligger fortsat forrest i feltet i den månedlige oversigt over afkastet på pensionsordninger i markedsrente, som udarbejdes af den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen. En opsparer med middel risiko og 15 år til pension har således opnået et afkast på mere end 12,5 pct. i år hos Sampension.

2021-afkast

I de forskellige alders- og risikogrupper hos Sampension ser billedet for afkastet for de første 7 måneder af 2021 sådan ud:


ModeratHøjLav
25 år12,55 %14,04 %9,13 %
45 år9,89 %11,50 %7,13 %
65 år4,72 %6,53 %3,20 %

Du kan se dit afkast her

Fastholder fortsat investeringsstrategi

Sampension valgte sidste år at fastholde sin investeringsstrategi på trods af de usædvanlige vanskeligheder på markederne, og det har givet gevinst i årets første halvdel af 2021. Det gælder især strategien for value-aktier og renteudviklingen.

Derudover fortsætter den gode performance på mange unoterede investeringer, bl.a. private equity, ejendomme og infrastruktur.

”På de globale aktier er der pæn performance fra bl.a. cykliske aktier og value-aktier i 2021. På rentesiden har porteføljen været positioneret til stigende renter. De steg også først på året, mens billedet på det seneste er vendt lidt rundt,” forklarer Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Renterne faldt væsentligt i juli måned både i USA og i Europa. Det ændrer dog ikke på det samlede billede af, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet for både korte og lange løbetider.

Centralbankerne har stor indflydelse

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at de store udpumpninger af penge fra den ekspansive pengepolitik betyder meget for prisdannelsen på de finansielle markeder, fordi den øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver driver priserne op.

”Centralbankernes valg, når det handler om at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer, betyder naturligvis meget for prisdannelsen, og der vil også fremover være nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder om den økonomiske aktivitet - og den modsatte bevægelse ved negative nyheder,” siger Henrik Olejasz Larsen.