Nyheder


Sampension fik rekordhøjt ejendomsafkast i 2021

3. februar 2022

Sampension opnåede i 2021 et rekordhøjt afkast på sine ejendomsinvesteringer. I 2022 skal særligt et fortsat stort fokus på udvikling af bæredygtige ejendomme bidrage til gode afkast.

Sampension fik i 2021 et rekordhøjt afkast på knap 5 mia. kr. på sine ejendomsinvesteringer. Det svarer til et afkast på 21 pct.

”2021 har generelt været et fantastisk investeringsår for Sampension, hvor vi har opnået branchens højeste afkast på tværs af alle aktivklasser. Og også vores ejendomsinvesteringer performede imponerende godt sidste år, hvor de leverede det højeste ejendomsafkast nogensinde. Det er vi selvsagt meget tilfredse med,” siger Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension.

Sampensions portefølje af ejendomsinvesteringer er pt. på mere end 25 mia. kr., og det rekordhøje ejendomsafkast i 2021 er bredt funderet over hele porteføljen.

”Både vores investeringer i direkte ejede ejendomme og i ejendomsfonde gjorde det godt sidste år. Når det gælder de direkte ejede ejendomme, har vi nydt godt af en trimmet portefølje primært bestående af attraktive ejendomme og udviklingsprojekter inden for bolig, prime kontor og logistik. Og ift. vores fondsinvesteringer har vi haft en rigtig god eksponering til f.eks. amerikanske boligejendomme og global logistik,” siger Torbjørn Lange og fortsætter:

”Der er tale om segmenter, som har været præget positivt i de seneste år under corona og særligt i 2021, og som vi altså har været fornuftigt eksponeret til. Samtidig har vi haft lav eksponering til segmenter inden for f.eks. detail, shoppingcentre og hotel, som alle generelt har været præget af væsentlige udfordringer under corona og dermed også i 2021. Dette har samlet set bidraget til vores rekordhøje ejendomsafkast sidste år,” siger Torbjørn Lange.

Han peger på, at afkastet har været stærkt på tværs af alle ejendomme, hvor Sampension oplever rekordlav tomgang og stabil drift på både boligejendomme og kontorejendomme.

”Derudover har flere enkeltstående investeringer bidraget til, at afkastet har været ekstraordinært godt i 2021. Dette inkluderer især investeringer relateret til udvikling som f.eks. Bella Kvarter i Danmark og logistikprojekter i New York, men også store realiserede porteføljesalg fra flere af vores internationale fonde har bidraget betydeligt til afkastet,” siger Torbjørn Lange.

Når det gælder 2022, så skal særligt et fortsat stort fokus på udvikling af ejendomme med høj grad af bæredygtighed bidrage til et godt ejendomsafkast i Sampension.

”Vi begynder at se flere klare signaler i markedet omkring fokus på ejendomme med grønne certificeringer, hvilket ligger rigtig godt i tråd med, at vi som ansvarlig investor lægger stor og stigende vægt på bæredygtighed i vores ejendomsinvesteringer. Vi tror, at udviklingen forsætter eksponentielt fremadrettet. Det vil skabe en differentiering mellem bæredygtige og ikke-bæredygtige ejendomme, hvilket på sigt også vil afspejle sig i værdierne,” siger Torbjørn Lange og fortsætter:

”Bæredygtighedscertificeringer som DGNB og DGNB BIU har samtidig den betydning, at de med deres ”grønne stempel” bidrager til en optimering af driften og skaber mere attraktive bolig- og arbejdsvilkår for nye lejere. Og da vi samtidig ser gode muligheder for at optimere vores samlede afkast ved en vis eksponering mod ejendomsudvikling, så vil vi også i 2022 have stort fokus på at deltage i udvikling af bæredygtige ejendomme,” siger Torbjørn Lange.

Generelt forventer Sampension fortsat at øge ejendomsinvesteringerne i 2022, selvom om året ventes at blive præget af stigende inflation og som følge stigende renter.

”Vi forventer løbende at udvide vores ejendomsportefølje i 2022 med nye investeringer i både Danmark og udlandet, i takt med at de rigtige muligheder byder sig. Vi udelukker aldrig investeringsmuligheder, hvis de har en volumen, som er relevante for os som institutionel investor. Og vi kigger på alle segmenter, så længe der er et rationale i forretningscasen,” siger Torbjørn Lange og fortsætter:

”Det er klart, at der i den kommende tid vil være en vis usikkerhed ift. udviklingen på ejendomsmarkedet, som relaterer sig til stigende inflation og deraf potentielt stigende nominelle renter. Her vil dog især de samlede effekter på realrenterne være centrale for ejendomsmarkedet. Hvis realrenterne holder sig på et relativt lavt niveau, selvom inflationen og de nominelle renter stiger, så kan den positive udvikling på ejendomsmarkedet sagtens fortsætte i 2022,” siger Torbjørn Lange.