Nyheder


Sampension byder velkommen til tre nye virksomhedskunder

12. oktober 2021

Virksomhederne CP Kelco, Novenco og Cardlay har valgt Sampension som ny leverandør af pensionsordninger for i alt ca. 350 medarbejdere.

Sampension udbygger nu porteføljen af virksomhedskunder. Det sker med tre nye aftaler, hvor Sampension skal være leverandør af pensionsordninger for i alt ca. 350 medarbejdere i virksomhederne CP Kelco, Novenco og Cardlay.

I CP Kelco, der er en stor produktionsvirksomhed inden for fødevareingredienser, får ca. 270 medarbejdere pr. 1 marts 2022 pensionsordning i Sampension.

”Vi skal tilbyde vores medarbejdere de bedst mulige vilkår, hvilket selvfølgelig også gælder deres pensionsordning. Derfor har vi været igennem en omfattende og grundig udbudsrunde, hvor vi har haft fokus på mange faktorer for at sikre medarbejderne den mest konkurrencedygtige ordning. Og her faldt valget på Sampension, som samlet set havde det bedste tilbud med bl.a. et stærkt rådgivningssetup, lave omkostninger og solide forsikringsdækninger,” siger Marianne Koch, CFO, CP Kelco.

I Novenco Marine, som laver udvikling, salg og markedsføring af ventilations- og kølesystemer, får ca. 30 medarbejdere pensionsordning i Sampension pr. 1. november, mens ca. 45 medarbejdere i fintechvirksomheden Cardlay fik pensionsordning i Sampension 1. oktober.

”Vi er meget glade for, at de tre virksomheder har valgt os som pensionsleverandør og ser vores samlede pakke af værdiskabelse, som den mest attraktive på det meget konkurrenceprægede firmapensionsmarked. Vi ser frem til samarbejdet med virksomhederne og glæder os til at byde deres medarbejdere velkommen og få dem godt ombord, så de kan få mest mulig gavn af deres pensionsordning,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Stadig flere virksomheder peger på Sampension som leverandør af firmapensionsordninger, og Hasse Jørgensen forventer, at den udvikling vil fortsætte fremover. Det gælder ikke mindst i lyset af Finanstilsynets nye såkaldte SUL-bekendtgørelse, som ventes at træde i kraft fra årsskiftet, og som bl.a. vil indebære, at det bliver sværere i udbudsrunderne for pensionsselskaberne at give rabatter til udvalgte kunder på syge- og ulykkesforsikringer.

”Vi har flere gange oplevet at blive valgt fra i udbud, fordi vi ikke vil tilbyde, at nogen kunder får lavere priser end andre. Når vi deltager i udbud, ændrer vi ikke pris fra gang til gang. I stedet får alle de samme faste lave priser, hvilket efter vores opfattelse er mest fair – også over for vores eksisterende kunder. Derfor forventer vi også, at den nye bekendtgørelse alt andet lige vil bidrage til, at vi fremadrettet vil stå endnu stærkere i udbudsrunderne,” siger Hasse Jørgensen.

Udover CP Kelco, Novenco og Cardlay har Sampension i år bl.a. også fået Muskelsvindfonden som ny virksomhedskunde.