Nyheder


Sampension bedst på investeringsafkast

7. august 2018

Sampensions 3 i 1 Livspension er topscorer i årets første halvår, når det handler om afkast for pensionsordninger med markedsrente og moderat risiko

Analysehuset Morningstars har udråbt Sampension som topscorer i sin halvårsanalyse af afkastet for pensionsordninger med markedsrente og middel risiko. I sin analyse skriver Morningstar blandt andet:

”For livscyklusprofiler med middel risiko blev halvårets højeste afkast 1,41 pct. Det var i Sampension i profilen med fem år til pensionering”.

På profilen middel risiko med 15 år til pension leverede Sampension markedets 2. bedste resultat med et afkast på 1,08 pct. Samlet set lå afkastet i denne kategori på 0,21 pct.

Morningstar konkluderer, at halvåret generelt bød på beskedne afkast.

For Sampensions ældste kunder, der sparer op med 3 i 1 Livspension i markedsrente med moderat risiko, er afkastet højest. Det rammer 1,6 pct. før skat i første halvår (denne gruppe indgår ikke i Morningstars analyse).

"Det har ikke været let at få gevinst på de finansielle markeder i år. Det danske aktiemarked steg kun 0,3 pct., mens de amerikanske aktier steg 2,4 pct. Aktier i udviklingsmarkederne – de såkaldte emerging markets – faldt hele 3 pct.," siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

En kunde med moderat risiko fik sidste år et samlet afkast på op til 11,2 pct. og 9,1 pct. i 2016. Der skal således en del til i andet halvår af 2018, hvis afkastet skal leve op til de foregående år.

"Generelt set har aktiemarkederne i 1. halvår været præget af lavere kinesisk vækst, stigende oliepriser, valg i Italien og bekymring for, om den amerikanske handelskrig vil eskalere. Derfor ser vi med bekymring på fremtiden, og danskerne skal nok vænne sig til mere beskedne investeringsafkast, end de har været vant til," siger Henrik Olejasz Larsen.


Investeringsafkast før skat pr. 30. juni 2018
3 i 1 LivspensionLavModeratHøj
25 år1,1%0,7%0,2%
45 år1,1%0,9%0,4%
65 år1,5%1,6%1,5%

Investeringsafkastet i gennemsnitsrente lå på 2,4 pct. ved halvåret. I denne opsparingsform får kunderne en depotrente, der for tiden ligger på 5,3 pct. p.a. før skat.

Sampension har nogle af markedets laveste omkostninger til administration og investering og holder en årlig omkostning i procent (ÅOP) på bare 0,5 pct. Det svarer til knap en tredjedel af de dyreste i markedet.