Nyheder


Sampension bedst på afkast i september

13. oktober 2021

Efter årets tre første kvartaler har Sampensions kunder rundet et afkast på op til henholdsvis 16,4 pct. i høj og 14,7 pct. i moderat risiko og ligger med det næsthøjeste afkast på markedet i år i stor sammenligning.

Efter årets tre første kvartaler har Sampensions kunder rundet et solidt afkast på op til 16,4 pct. og Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension har klaret sig bedst i september måned blandt 17 livscyklusprodukter, når det gælder afkastet til opsparere med moderat risiko og 20 år til pension. Det viser den månedlige opgørelse fra Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er uafhængig investeringsekspert.

For årets første ni måneder ser billedet sådan ud i de forskellige alders- og risikogrupper i Sampension:

AlderModeratHøjLav
25 år14,68%16,39%10,54%
55 år11,46%13,34%8,08%
65 år5,29%7,44%3,32%

Sammenlignet med resultaterne i de andre pensionsselskaber, som er samlet af Nikolaj Holdt Mikkelsen, er afkastet i Sampension det næsthøjeste i år, hvis man eksempelvis har 15 år til pension og sparer op med moderat risiko:

2021-afkast for markedsrenteprodukter

Om afkastet for september siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen, at det bl.a. var præget af stigende renter og deraf tab på obligationsporteføljen.

”Tabet var dog begrænset, fordi porteføljen havde en betydelig undervægt af renterisiko i forhold til det brede obligationsmarked. Tilsvarende gav aktieporteføljen kun et begrænset tab. Porteføljen har et væsentligt tilt mod bl.a. value og lav-risiko aktier, som klarede sig godt i en periode med rentestigninger og generelle aktiekursfald,” forklarer han.

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at den gode performance på mange unoterede investeringer fortsatte i september, især på private equity, men også på bl.a. ejendomme og infrastruktur.

Log ind og se dit afkast