Nyheder


Restskat og pensionsindbetalinger – der er hjælp at hente

13. april 2016

Skal du betale restskat på grund af for stor indbetaling til ratepension og/eller ophørende alderspension? Vi kan muligvis hjælpe dig med at få rettet årsopgørelsen fra SKAT ved at ændre på sammensætningen af dine pensioner i Sampension.

Du måtte i 2015 samlet set indbetale 51.700 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag til ratepension og/eller ophørende alderspension. Det gælder både indbetaling til arbejdsmarkedspensioner og indbetalinger til private pensioner. Indbetaler du til en privat pension, skal den korrigeres først, hvis du kommer over loftet for indbetalinger. Her skal du kontakte leverandøren af din private pensionsordning for at få korrigeret pensionsindbetalingen til dem.

Ønsker du at undgå ny restskat for 2016, hvor loftet er på 52.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, og du indbetaler til andre steder end Sampension, eller du har skiftet job i løbet af i år, beder vi dig kontakte os, så vi kan tage højde for din betaling andre steder.

Hvad gør du, hvis du har indbetalt mere end 51.700 kr. til ratepension og/eller ophørende alderspension?

  • Klik på dette link og find blanket 07.083. Du skal udfylde og underskrive blanketten og sende den til Sampension. Du behøver ikke arbejdsgivers underskrift, da vi flytter værdien, der svarer til den for meget indbetalte indbetaling, bort fra ratepension og/eller ophørende alderspension,  og i stedet bruger værdien på livsvarig alderspension.

  • Husk, at hvis du har indbetalt penge til ratepension i banken, skal du kontakte banken for at få korrigeret dine skatteoplysninger, da der er tale om private indbetalinger.

  • Send os desuden dokumentation for, hvad du i alt har indbetalt til ratepension og/eller ophørende alderspension i 2015. Oplysningerne finder du ved at logge ind på SKAT og gå til ”Personlige skatteoplysninger”. Her vælger du ”Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser”, hvor det fremgår, hvor meget der er indbetalt til dine pensioner i 2015. Et skærmdump er tilstrækkelig dokumentation.

  • Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger, ændrer vi indbetalingen for 2015 og sender en ny indberetning til SKAT. Vi sender også et brev til dig ved samme lejlighed. Du skal derefter selv kontakte SKAT og gøre dem opmærksom på den ændrede indberetning, så vil SKAT genberegne din årsopgørelse.