Nyheder


Rekordmange sætter ekstra ind på pensionen

15. november 2021

Aldrig før har så mange indbetalt ekstra på deres pensionsopsparing som i år, viser nye tal fra Sampension. Og særligt blandt de unge er der nu flere, som sparer ekstra op.

Danskernes pensionsopsparinger vokser kraftigt i disse år, og samtidig er der nu også rekordmange, som frivilligt sætter ekstra penge ind på pensionen. Det viser nye tal fra Sampension.

Her var der i de første ni måneder af 2021 ca. 9.200 kunder, som indbetalte ekstra til pensionsopsparingen. Det er det højeste niveau nogensinde og en stigning på 83 pct. ift. samme periode i 2016, hvor ca. 5.000 kunder indbetalte ekstra.

”Danskerne er flittige til at spare op helt generelt, både når det gælder opsparing i banken, boligen og pensionsopsparingen. Den tendens er taget til de seneste år, og det afspejler sig også i, at rekordmange nu sætter ekstra penge ind på pensionskontoen. Det er med til at booste danskernes pensionsformue, som i forvejen er den højeste i verden pr. indbygger,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, og fortsætter:

”Når man sparer ekstra op, betyder det, at der bliver mere at gøre godt med som pensionist i sidste ende, og at der dermed er bedre muligheder for at få den levestandard i pensionstilværelsen, man ønsker. Samtidig gør en stadig større opsparing det også i højere grad muligt for den enkelte selv at vælge, hvornår man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Tallene fra Sampension viser desuden, at det særligt er blandt de unge, at der nu er flere, som sparer ekstra op. Alene det seneste år er antallet af unge kunder under 36 år, som indbetaler ekstra til pensionsopsparingen i Sampension, steget med 20 pct. Det er den største stigning blandt alle aldersgrupper.

”Interessen for pension har historisk været lav herhjemme og især blandt unge, da det naturligt nok kan være særligt svært for dem at forholde sig til emnet. Men vi kan se, at det billede er ved at ændre sig. Stadig flere unge følger med i deres pension og indbetaler også ekstra til pensionsopsparingen, hvilket bl.a. kan hænge sammen med, at de i lyset af den stigende folkepensionsalder gerne vil have fleksibiliteten til selv at kunne bestemme deres tilbagetrækningsalder,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun peger på, at ekstra indbetalinger til pension generelt kan være en god idé at overveje, og ikke mindst hvis man har lidt luft i økonomien.

”Hvis man f.eks. har penge i banken, som står til negative renter i øjeblikket, og som man ikke umiddelbart har behov for f.eks. som buffer til uforudsete udgifter, så kan indbetalinger til pension være et godt alternativ til at få mere ud af pengene. For der vil over årene komme afkast på pensionsopsparingen, som dermed vil vokse på sigt. Samtidig får man undervejs fradrag for pensionsindbetalinger, og her kan det være en god idé at benytte sig af fradragsmulighederne - særligt hvis man betaler topskat i dag, men ikke skal betale topskat ved udbetalingen,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Beregninger fra Sampension viser, at ekstra indbetalinger på pensionen kan gøre en stor forskel på sigt. Hvis man f.eks. indbetaler 500 kr. ekstra om måneden på en ratepension, fra man er 35 år og frem til pensionsalderen, så kan man forvente, at de årlige udbetalinger fra ratepensionen vil stige med 23.000 kr. Indsættes det samme månedlige beløb på en livsvarig pension i stedet for en ratepension i samme periode, kan man som pensionist forvente at få 10.000. kr. mere udbetalt hvert år, så længe man lever.

Indsætter man 500 kr. ekstra om måneden på en ratepension, fra man er 45 år og frem mod pensionsalderen, kan man forvente at de årlige udbetalinger fra ratepensionen vil stige med 15.000 kr., mens det samme månedlige beløb indsat på en livsvarig pension i samme periode vil give 7.000 kr. mere udbetalt om året resten af livet.