Nyheder


Overraskende gode afkast på danskernes pensionsopsparinger

10. januar 2020

Trods forventninger om en opbremsning blev 2019 et fantastisk år for pensionsopsparere hos Sampension, som landede et flot afkast på mere end 22 mia. kr.

Selvom økonomiske forudsigelser pegede i modsat retning, blev 2019 et rekordår med flotte afkast til danske pensionskunder. Også i Sampension-fællesskabet, hvor kunder og medlemmers samlede afkast landede på 22,1 mia. kr. og dermed det næsthøjeste nogensinde.

Kunder i markedsrente har høstet fine afkast hos Sampension, som er Danmarks tredjestørste pensionsselskab med mere end 345 mia. kr. under forvaltning. Således har de yngste opsparere med høj risiko opnået 20,5 pct. i afkast, mens en pensionsopsparer med moderat risiko og ti år til pensionering eksempelvis har opnået et afkast på 10,7 pct.

Set over en treårig periode har opsparere med høj risiko og 10 til 30 år til pension opnået et afkast mellem 20,5 pct. og 28,7 pct., mens selv de mest forsigtige har opnået op mod næsten 20 pct.

”Det kan man vist godt være tilfreds med, især set i lyset af det foregående års ringe eller negative afkast over hele linjen,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Afkast 2019 for 3 i 1 Livspension (markedsrente)

År til pension 302010
Risikoprofil
Lav12,8%11,5%8,2%
Moderat17,0%15,2%10,7%
Høj20,5%18,5%13,7%

2019 har været et godt investeringsår, hvor næsten alle typer investeringer har givet gode afkast. Det er dog især børsnoterede aktier, som har givet meget høje afkast.

”Vi har også set flotte afkast på bl.a. alternative investeringer, og så har rentefald og vores investeringer i obligationer også sikret et positivt bidrag,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at pensionsopsparerne dog nok skal indstille sig på et lavere afkast i fremtiden, som det også er afspejlet i branchens fælles samfundsforudsætninger.

”Især obligationer må nok forventes at give et meget lavt afkast som følge af det lave renteniveau,” siger Henrik Olejasz Larsen.

De foreløbige opgørelser for 2019 viser et afkast på 22,3 pct. for børsnoterede aktier, 1,8 pct. for obligationer og 6,2 pct. for alternative investeringer som eksempelvis ejendomme, vindmøller og skov.

ISP Pensions medlemmer i markedsrente fik i 2019 et afkast på 10,6 pct. i gennemsnit.

For gennemsnitsrente er depotrenterne for 2020 5 pct. i Sampension Liv, 2,6 pct. i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og 2,36 pct. i ISP Pension.