Nyheder


Nye regler om øremærket barsel kan give kvinder pensionsgevinst

16. marts 2022

Folketinget har netop vedtaget nye regler, der indebærer, at barselsorloven fremover skal fordeles mere ligeligt mellem forældrene. Det kan bidrage til at styrke kvinders pensionsopsparing på sigt, viser nye beregninger fra Sampension.

Når fædre fremover skal tage en betydelig større del af barslen, vil det kunne mærkes på kvinders pensionsopsparing. Det viser nye beregninger fra Sampension.

Folketinget har netop vedtaget en ny orlovsmodel, som betyder, at der pr. 2. august øremærkes 11 ugers barselsorlov til hver forælder mod to uger i dag. Herudover har begge parter yderligere 13 ugers barsel, der som udgangspunkt kan overdrages til den anden forælder.

Sampension har undersøgt, hvad det vil betyde for pensionsopsparingen, hvis en kvinde tager mindre barsel og dermed har flere uger i beskæftigelse, hvor der indbetales til pensionen.

For en 30-årig med en månedlig pensionsindbetaling på 5.000 kr. vil 11 ugers ekstra pensionsindbetalinger betyde, at pensionsopsparingen på pensionstidspunktet vil være ca. 27.600 kr. større (i 2022-priser). For en 35-årig med samme månedlige indbetaling vil 11 ugers ekstra pensionsindbetalinger øge pensionsopsparingen på pensionstidspunktet med ca. 24.600 kr.

”Kvinder halter stadig markant efter mændene, når det gælder størrelsen på deres pensionsopsparing. Det hænger sammen med flere forhold, men skyldes bl.a. også, at de typisk i højere grad er på barsel end mænd. Med de nye regler må vi alt andet lige forvente, at barslen bliver mere ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd, hvilket vil få betydning for kvinders pensionsopsparing,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, og fortsætter:

”Herudover går kvinder også i højere grad end mænd på deltid, mens børnene er små. Her kan det forhold, at mænd fremover skal tage en større del af barslen, måske bidrage til en generel mere ligelig fordeling af ansvaret i hjemmet og herunder også ift. at gå ned i tid. Dette vil også styrke kvinders pensionsopsparing,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var kvinders pensionsformuer 24 pct. mindre end mænds i 2020, og forskellen er kun blevet marginalt mindre siden 2015, hvor den var på 27 pct.

”Man skal selvfølgelig ikke forvente, at øremærket barsel vil bringe kvindernes pensionsformuer på niveau med mændenes overnight. Men det kan være med til at mindske forskellen over tid, og det er der behov for – ikke mindst da vi ved, at kvinders pensionsformuer skal række i flere år end mænds, da kvinder typisk går tidligere på pension og lever længere end mænd,” siger Anne-Louise Lindkvist.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at danske fædre i gennemsnit holdt 34 dages barselsorlov i 2019, hvor kvinderne i gennemsnit holdt 280 dages barselsorlov. Det svarer til, at fædrene i gennemsnit holdt 11 pct. af den samlede barselsorlov i 2019. Tallene er alene for dagpengeberettigede forældre.