Nyheder


Nye boliger har indbygget fremtidssikring

13. maj 2019

Sampension har investeret i 121 nye lejeboliger ved Ringvejen i Roskilde. Ejendommen tager højde for klimaforandringer, og boligerne bliver opført efter fremtidens energikrav. Kunderne har fortrinsret til lejlighederne

Roskilde er en by i vækst, og der er stor byggeaktivitet i domkirkebyen. Den udvikling støtter Sampension med købet af 121 lejeboliger, der netop nu opføres ved Ringvejen lidt syd for bymidten. I april var der rejsegilde på ejendommen, som er klar til indflytning til december.

”Roskilde er en by med rigtig meget potentiale for ejendomsinvesteringer. Vi forventer, at der vil være stor interesse for disse boliger, fordi de ligger centralt og er af en høj kvalitet. Derfor ser vi frem til et godt afkast af vores investering,” siger Martin Rauhe Pedersen, der er porteføljemanager hos Sampension.

Udover beliggenhed og forventet efterspørgsel udmærker ejendommen sig også ved at være meget energieffektiv, fordi bygherren, som Sampension har købt ejendommen af, ønsker at leve op til bygningsreglementer for nybyggeri, som først træder i kraft i 2020. Det vil sige, at lejeboligerne får et markant mindre varmeforbrug og er bedre isoleret, end tilsvarende boliger, der opføres efter det gældende bygningsreglement fra 2015.

”Samtidig ønskede bygherren, at ejendommen skal tage højde for de klimaforandringer, som medfører hyppigere, kraftigere skybrud og mere regn generelt. Vores rådgiver anbefalede, at vi fulgte bygherrens forslag, og det valgte vi at sige ja til, fordi energieffektivitet og fremtidssikring er godt for miljøet og for vores investering,” siger Martin Rauhe Pedersen.

Alle asfalt -og flisebelægninger ved ejendommen er af materialer, som vand kan sive igennem. Desuden er alle overflader udført med hældning, så store mængder regn ledes bort fra ejendommen og ned i plantebede. Der er også etableret en stor faskine til regnvandsopsamling.

Derfor vil nedbør, der falder på ejendommens tag og på terrænet, sive ned i grundvandet i stedet for at ende i kloaknettet sammen med husholdningernes spildevand.

”Når vi kan lede regnen direkte ned i jorden og dermed lade det sive ned i grundvandet, uden om kloaknet og rensningsanlæg, er vi med til at bevare den naturlige cyklus. Det vil sige, at grundvandet tilføres en masse vand, der ellers ville ende i kloakken og rensningsanlægget, som bruger meget energi på at rense vandet. Det er meget bedre, både energimæssigt og i forhold til grundvandet, at regnen siver ned i jorden,” siger Søren Just, der er arkitekt hos DEAS, som er bygherrerådgiver for Sampension i forbindelse med opførelsen af ringvejsbyggeriet i Roskilde.

Sampensions kunder har fortrinsret til at leje sig ind i de beboelsesejendomme, som pensionsselskabet ejer. Det gælder naturligvis også for de 121 kommende lejeboliger i Roskilde.

Læs mere fortrinsret og beboelsesejendomme her