Nyheder


Ny politisk aftale giver gevinst til seniorer i arbejde og pensionister

24. januar 2022

En ny politisk aftale betyder, at det bliver mere økonomisk attraktivt at arbejde videre for folkepensionister, og at mange pensionister har udsigt til indkomstfremgang. Ifølge Sampension er der god grund til at være opmærksom på nye regler, når man skal beslutte, hvornår og hvordan man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det bliver fremover mere økonomisk attraktivt, hvis man ønsker at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Samtidig kan pensionister, som i dag får mindre i pension, fordi deres ægtefælle eller partner har en arbejdsindkomst, se frem til en økonomisk gevinst.

Det står klart, efter at regeringen sammen med Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Kristendemokraterne netop har indgået aftale om en række reformer, der bl.a. skal øge beskæftigelsen herhjemme.

Konkret indebærer den nye politiske aftale, at modregningen af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg afskaffes. Dette tiltag træder som udgangspunkt i kraft med virkning pr. 1. januar 2023. Hvis implementering ikke kan afsluttes inden denne dato, vil tiltaget få virkning med tilbagevirkende kraft.

Desuden ændres modregningsreglerne, så folkepension, førtidspension (ny og gammel ordning) og seniorpension fremover ikke længere vil blive nedsat på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Tiltaget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

”Danskerne bliver generelt længere på arbejdsmarkedet i disse år, hvor folkepensionsalderen løbende stiger. Samtidig ser vi også, at stadig flere gerne vil arbejde videre, efter de har passeret deres folkepensionsalder. Med den nye politiske aftale bliver det fremover mere attraktivt at arbejde videre for folkepensionister, da den sløjfede modregning betyder, at de vil få mere ud af at sige ja tak til beskæftigelse. Samtidig er der udsigt til en pæn indkomstfremgang for mange par, som fremover ikke behøver at tænke på, om det koster på den enes pension, hvis den anden gerne vil arbejde,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

”Der er god grund til at notere sig de nye regler, når man skal beslutte, hvornår og hvordan man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. I forvejen er der sket flere ændringer på pensionsområdet her fra årsskiftet med bl.a. højere folkepensionsalder og en ny mulighed for tidlig pension, som man skal være opmærksom på. Og med ændringerne, der følger af den nye politiske aftale, bliver det fremover endnu vigtigere for danskerne at planlægge deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og pensionstilværelse i god tid,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Det fremgår af aftalen, at de ændrede regler for modregning af egen arbejdsindtægt i folkepension ikke omfatter ændringer i opgørelsesprincipperne for indtægtsgrundlaget for den personlige tillægsprocent og dermed udbetaling af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og de personlige tillæg såsom helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.

Desuden fremgår det, at der ikke ændres på de eksisterende fradragsgrænser, aftrapningsprocenter og satser i pensionssystemet. Tilsvarende ændres der ikke i reglerne om ægtefælleafhængighed for andre skattepligtige indkomster. Det vil sige, at f.eks. udbetalinger fra private pensionsopsparinger samt kapitalindkomst og indkomster fra aktieafkast stadig kan føre til nedsættelse af pensionerne.