Nyheder


Markant flere forholder sig til investeringsrisikoen i pensionsopsparingen

29. oktober 2021

Langt flere pensionskunder forholder sig nu til investeringsrisikoen i deres pensionsopsparing. Og mange - særligt kvinder - vælger, at pensionen skal investeres med større risiko. Det viser nye tal fra Sampension, som generelt opfordrer til, at man tager stilling til sin investeringsprofil.

Skal pensionen investeres med mere risiko og dermed med bedre muligheder for at få et højere forventet afkast over tid? Eller skal der omvendt skrues lidt ned for risikoen, så der godt nok er et lavere forventet afkast på sigt, men samtidig også færre store udsving undervejs? Det spørgsmål tager markant flere pensionskunder nu aktiv stilling til. Det viser nye tal fra Sampension.

Her kan kunderne tage en investeringsguide på Sampensions hjemmeside for at se, om de har den rette investeringsprofil. Og på bare to år er antallet af kunder, som tager investeringsguiden, steget med 125 pct. – altså mere end en fordobling.

”Risikoappetit er individuelt, og der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert. Nogle ønsker mest mulig risiko og dermed højere forventet afkast på sigt, mens andre hellere vil have ro i maven og færre udsving i afkastene undervejs – selvom det kan indebære en risiko for lavere afkast og mistet købekraft. Men uanset hvad så er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens pension investeres med den risiko, man foretrækker. Og derfor er det positivt, at stadig flere tager stilling til deres investeringsrisiko,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, og fortsætter:

”Alle pensionsopsparere bør forholde sig til investeringsrisikoen i pensionsopsparingen én gang årligt. Det kan f.eks. være ifm. den årlige gennemgang af forskudsopgørelsen, hvor det er en god idé at vænne sig til også lige at løbe pensionsordningen igennem,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Tallene fra Sampension viser desuden, at der også er flere kunder i Sampension, som ikke bare tager investeringsguiden, men også rent faktisk skifter investeringsprofil. Således er antallet af kunder, som skifter profil, steget med 80 pct. i de første ni måneder af 2021 ift. samme periode i 2019.

Og når kunderne ændrer investeringsprofil, vælger langt hovedparten at skifte til høj risiko. 84 pct. af skiftene i årets første ni måneder er ændret til høj risiko, mens 12 pct. er ændret til moderat risiko og 4 pct. til lav risiko.

”Når man vælger en investeringsprofil med høj risiko, så har man en højere andel af aktier og dermed også udsigt til at få et højere forventet afkast over tid end profiler med lavere risiko. Men man skal kunne tåle store udsving i afkastene undervejs – hvilket vi f.eks. så sidste forår, da corona-udbruddet medførte voldsomme fald på aktiemarkederne. Samtidig skal man vide, at selvom høj risiko forventes at give højere afkast på sigt, er der ingen garanti for det,” siger Anne-Louise Lindkvist og tilføjer, at der i pensionsselskabernes livscyklusprodukter typisk er indbygget en vis sikkerhed for udsving i afkastene ved, at andelen af højrisikopapirer falder, i takt med at man nærmer sig pensionsalderen.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man som 40-årig med et depot på 1 mio. kr. og årlige indbetalinger på 60.000 kr. skifter investeringsprofil fra lav til høj, så kan det øge opsparingen på pensionstidspunktet med ca. 600.000 kr. - fra ca. 3,4 mio. kr. til ca. 4 mio. kr. Her er der dog tale om en gennemsnitsbetragtning. Hvis aktiemarkederne udvikler sig ugunstigt over årene, vil det typisk have større effekt på en investeringsprofil med høj risiko end med lav risiko.

Tallene fra Sampension viser desuden, at flest mænd tilpasser deres investeringsprofil. Men stadig flere kvinder skifter nu også deres profil, og det seneste år er antallet af skift blandt kvinder steget med 13 pct., mens der i samme periode har været et fald på 5 pct. blandt mændene. Og kvinderne vælger i højere grad end mændene høj risiko, når de skifter profil.

”Historisk har kvinder generelt været mindre interesserede i pension end mænd. Men der lader nu så småt til at være et skred i gang, hvor flere forholder sig til deres pensionsopsparing og herunder deres investeringsprofil. Og det er meget positivt. Ikke mindst fordi kvinder generelt har mindre opsparing end mænd og samtidig typisk går tidligere på pension og lever længere. Det betyder, at kvinders opsparing skal række i flere år, og her kan en af vejene til styrket opsparing være at vælge mere risiko i ens investeringsprofil. Så det er en god idé at overveje, og særlig hvis man har mange år til pension,” siger Anne-Louise Lindkvist.