Nyheder


Kvinders pensionsformuer haler ikke længere ind på mænds

14. januar 2022

Kvinder haler ikke længere ind på mænd, når det gælder størrelsen på pensionsopsparingen, viser nye tal. Det er der grund til at være opmærksom på, lyder det fra Sampension.

Kvinders pensionsopsparinger er generelt vokset mere end mændenes de seneste år, og dermed er det såkaldte pensionsformuegab mellem kønnene løbende blevet mindre. Den udvikling fortsatte dog ikke i 2020. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således var pensionsformuegabet mellem kvinder og mænd på 24 pct. i 2020, hvilket er uændret ift. 2019. Pensionsformuegabet er ellers faldet støt siden 2015, hvor forskellen var på 27 pct.

I 2020 var kvinders gennemsnitlige pensionsformue på ca. 594.000 kr., mens mændenes var på 779.000 kr.

“Det er meget glædeligt, at kvinders og mænds pensionsopsparinger generelt er steget betydeligt de sidste år. Men efter at forskellen på opsparingerne er blevet mindre de senere år, fortsatte den positive udvikling ikke i 2020. Det er der grund til at være opmærksom på - ikke mindst da vi ved, at kvinder typisk går tidligere på pension og lever længere end mænd. For det betyder, at kvinders generelt mindre opsparing skal række i flere år, hvilket alt andet lige vil gøre det sværere for dem rent økonomisk at få den ønskede pensionstilværelse,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

De nye tal viser, at pensionsformuegabet er størst blandt danskere over 70 år. Blandt de 70-79-årige var det på 37 pct. i 2020, og for danskere over 80 år var det på 46 pct. Det skyldes ifølge Anne-Louise Lindkvist, at tilknytningen til arbejdsmarkedet historisk har været mindre for kvinder i den aldersgruppe, og at de dermed har sparet mindre op via en arbejdsmarkedspensionsordning.

Men også i de forskellige aldersgrupper ml. 18-69 år er der et betydeligt pensionsformuegab på mellem 16 og 23 pct.

“At der er stor forskel på kvinders og mænds pensionsopsparinger også i de yngre generationer, er bemærkelsesværdigt. For kvinder har generation for generation fået stadig større tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver bedre og bedre uddannet. Derfor skulle man umiddelbart forvente, at deres pensionsformuer også ville komme i nogenlunde nærhed af mændenes. Men det er langt fra tilfældet,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun peger på, at der er flere årsager til den markante forskel på mænds og kvinders pensionsformuer.

“Det hænger særligt sammen med, at kvinder stadig i højere grad end mænd vælger kvindedominerede fag inden for f.eks. omsorg med lavere løn, mens mænd fortsat er mere tilbøjelige til at vælge fag, hvor lønnen er højere. Det har betydning for livsindkomsten og pensionen i sidste ende. Samtidig interesserer kvinder sig generelt mindre for pension end mænd. Det kan bl.a. skyldes, at der typisk er tale om, at kommunikationen om pension sker ud fra sprogbrug med tal og teknik, hvilket måske mere henvender sig til flere mænd end kvinder. Her har pensionsbranchen en vigtig opgave i at formidle om pension, så budskabet i højere grad fanger kvindernes interesse,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Når det gælder om at styrke pensionsopsparingen, er den mest direkte vej for kvinderne at vælge uddannelse og job med højere løn ifølge Anne-Louise Lindkvist. Men der er også andre muligheder.

”F.eks. er kvinder generelt mindre tilbøjelige end mænd til at vælge investeringsprofiler med høj risiko i deres pensionsordninger, som ellers typisk giver højere forventet afkast over en længere årrække. På den måde risikerer kvinderne at gå glip af afkast, som over et helt arbejdsliv måske kan løbe op i flere hundredetusinde kroner. Det kan jo i den grad mærkes på opsparingen i sidste ende. Så her vil det være en god idé at overveje, om ikke det kunne give mening at vælge lidt mere risiko i ens investeringsprofil,” siger Anne-Louise Lindkvist.

”Desuden kan kvinder, der er på barsel eller deltid, aftale med deres partner, at der i den periode indsættes mere på kvindens pensionsopsparing, så de ikke sakker bagud på opsparingen. Det vil også hjælpe dem ved en eventuel skilsmisse. For her deles pensionsopsparing som udgangspunkt ikke, og det vil derfor typisk ramme kvinder hårdere, netop fordi de generelt har en lavere opsparing end mænd,” siger Anne-Louise Lindkvist.