Nyheder


Kundernes ekstra indbetalinger til Sampension satte rekord i 2021

31. januar 2022

Aldrig før har kunderne sat så mange penge ekstra ind på pensionsopsparingen i Sampension som i 2021, og på bare fire år er de ekstra pensionsindskud næsten tredoblet. Udviklingen hænger sammen med flere forhold, lyder det fra Sampension.

Danskerne har de seneste år sat turbo på opsparingen, og det kan nu også ses på de frivillige indbetalinger til pensionen. Det viser nye tal fra Sampension.

Her var kundernes egne ekstra pensionsindskud på knap 124 mio. kr. i 2021. Det er det højeste niveau nogensinde og en stigning på 30 pct. ift. 2020, hvor de ekstra indskud var på ca. 95 mio. kr. Siden 2017 er de ekstra indbetalinger til Sampension næsten tredoblet.

”Opsparingsiveren er meget udbredt herhjemme, og danskerne er generelt flittige til at spare op. De seneste år har vi sat yderligere fart på opsparingen, hvilket corona-krisen også har været med til at accelerere. Den udvikling afspejler sig nu også i, at de frivillige indbetalinger til pensionsopsparingen nåede et rekordhøjt niveau sidste år,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Hun peger på, at stigningen i de ekstra indskud på pensionen også kan hænge sammen med det lave renteniveau i bankerne.

”Mange danskere har penge i banken, som står til ingen eller ligefrem minusrenter. Det betyder, at bankopsparingen løbende bliver mindre værd og taber købekraft – også i takt med at inflationen stiger. Hvis formålet med opsparingen i banken er styrket økonomi i pensionstilværelsen, kan det være en god idé at overveje at sætte nogle af pengene ind på pensionen, da det både giver fradrag og samtidig afkast over årene. Og denne mulighed er der givetvis flere, som har fået øjnene op for de seneste år,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at ønsker til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og levestandarden som pensionist også kan spille en rolle for væksten i de ekstra indbetalinger.

”I takt med at folkepensionsalderen er steget løbende de sidste år og senest igen her ved årsskiftet, ønsker stadig flere selv at kunne bestemme, hvornår de vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og her kan ekstra indbetalinger til pensionen give bedre muligheder for selv at kunne vælge tidspunkt for tilbagetrækning. Samtidig er der også mange, som har stigende forventninger til deres levestandard i pensionstilværelsen, hvilket ekstra pensionsindbetalinger og dermed en øget opsparing på pensionstidspunktet også kan bidrage til at realisere,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Sampensions tal viser desuden, at kunderne satte ekstra meget ind på pensionsopsparingen mellem jul og nytår i 2021, hvor de ekstra indbetalinger var 39 pct. højere end i samme periode i 2020.