Nyheder


Kraftig vækst i danskernes pensionsopsparinger

17. september

På fem år er danskernes gennemsnitlige pensionsformue vokset med en tredjedel. Den har aldrig været større, og pensionsformuen samlet set er den højeste i verden målt per indbygger.

Danskernes pensionsopsparinger vokser kraftigt i disse år. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes gennemsnitlige pensionsformue efter skat var på cirka 592.000 kroner i 2020 mod cirka 561.000 kroner i 2019. Det hænger ikke mindst sammen med, at 2020 samlet set endte med at give pensionsopsparerne rigtig gode afkast, selv om særligt foråret var præget af stor uro og voldsomme fald på finansmarkederne som følge af coronakrisen og nedlukningen af samfundet.

Tallene viser samtidig, at danskernes gennemsnitlige pensionsformue er steget fra 2015 til 2020 med cirka 130.000 kroner - en stigning på 30 procent. Formuen har aldrig været større, og for at det ikke skal være løgn, så er vores pensionsformue faktisk den højeste i verden per indbygger.

”At danskernes pensionsopsparinger har kraftigt vokseværk, er på flere måder godt nyt. Det gælder selvfølgelig først og fremmest for den enkelte, hvor en stigende opsparing betyder, at der er mere at gøre godt med som pensionist i sidste ende, og at der dermed er bedre muligheder for at få den levestandard i pensionstilværelsen, man ønsker,” konstaterer Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Samtidig gør en stadig større opsparing det også i højere grad muligt for den enkelte pensionsopsparer selv at vælge, hvornår man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Desuden har den store og stigende pensionsformue den betydning, at vi rent samfundsøkonomisk er godt rustet til at håndtere det forhold, at andelen af ældre herhjemme vil stige markant fremover, i takt med at vi lever længere.

”Vi har jo længe talt om den demografiske udfordring, men den begynder for alvor at slå igennem i de kommende årtier,” konstaterer han.

Således viser den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, at andelen af ældre over 80 år bliver fordoblet de næste 30 år - fra at udgøre knap 5 procent af befolkningen ved indgangen til 2021 til omkring 10 procent fra 2050 og frem.

”Endelig kan vores betydelige pensionsformuer også komme klimaet til gavn ved at bidrage til markante CO2-reduktioner. Det gælder for eksempel i Sampension, hvor vi som investor med en formue på cirka 340 milliarder kroner tager klimaansvaret på os. Det indebærer blandt andet, at vi investerer i biomasseanlæg, skove, vindmøller og solceller, at vi løbende trevler investeringsporteføljen igennem for omstillingsparathed og klimatilpasning, og at vi kontinuerligt nedsætter porteføljens klimaaftryk,” siger Hasse Jørgensen.