Nyheder


Knap 50.000 statsansatte får nu en sundhedsordning

27. september 2021

Pr. 1. oktober fik knap 50.000 statsansatte en sundhedsordning som del af pensionsordningen i Sampension. Ordningen giver adgang til gratis og hurtig hjælp for fysiske og psykiske problemer.

Behandlinger for smerter i kroppen eller hjælp til at komme stress og mistrivsel til livs. Fremover er der hjælp at hente for knap 50.000 ansatte i staten til at få bugt med fysiske og psykiske problemer. 1. oktober fik de nemlig en sundhedsordning som del af deres pensionsordning i Sampension.

Sundhedsordningen giver bl.a. adgang til gratis behandling hos fysioterapeuter og kiropraktorer, telefonisk psykologrådgivning og misbrugsrådgivning, og den kræver ingen lægehenvisning.

”I løbet af arbejdslivet vil mange af os desværre opleve udfordringer med helbredet. Det kan f.eks. være fysiske smerter eller skader pga. dårlige arbejdsstillinger, eller det kan være mere psykisk relaterede problemer som f.eks. stress og mistrivsel. Derfor er vi glade for, at de ansatte i staten nu via deres overenskomst får en sundhedsordning, hvor de kan få hurtig hjælp til at komme problemerne til livs og dermed forebygge alvorlig sygdom. Det vil styrke tryghed, sundhed og trivsel på arbejdspladserne,” siger Rita Bundgaard, sektorformand i HK Stat og formand for bestyrelsen i Kundegruppen for statsansatte i Sampension.

Det er særligt statsansatte med pensionsordning efter OAO-S Fællesoverenskomsten, hvor pensionsbidraget indbetales til Sampension, som nu får adgang til sundhedsordningen i Sampension. Der er primært tale om HK’ere, håndværkere og specialarbejdere.

”Der kan måske være særligt behov for sundhedsordningen i denne tid i kølvandet på corona-krisen. For mange har arbejdet hjemme i en lang periode, og hvis hjemmearbejdet f.eks. er foregået ved køkkenbordet i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling, kan det have sat sine fysiske spor. Andre kan have haft en isoleret tid og har måske brug for at tale med en psykolog. Begge dele er der nu nem, hurtig og gratis adgang til via sundhedsordningen,” siger Rita Bundgaard.

Sampension har mange års erfaring med tilsvarende ordninger, og her glæder man sig over, at de statsansatte nu også kan få gavn af sundhedsordningen i Sampension.

”Hvis mindre problemer ikke bliver taget i opløbet, kan de bide sig fast og udvikle sig til længerevarende sygefravær og i værste fald førtidspension for kunden. Det har vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes liv og koster alle parter dyrt. Derfor er det meget positivt, at de statsansatte nu via deres pensionsordning får en sundhedsordning. Det vil medvirke til, at de kan få bugt med problemerne i tide og hurtigere vende raske tilbage til en god hverdag,” siger Ole B. Tønnesen, kundedirektør i Sampension.

Fakta om sundhedsordningen

Brug af sundhedsordningen i Sampension er gratis for den enkelte og kræver ingen lægehenvisning. Den giver adgang til:

  • Behandling af smerter og skader hos bl.a. fysioterapeuter og kiropraktorer. Behandlingen foregår hos 650 behandlere og klinikker i hele landet.
  • Telefonisk psykologrådgivning til f.eks. håndtering af stress og mistrivsel.
  • Misbrugsrådgivning.
  • Henvisning til speciallæge mm. i det offentlige sundhedsvæsen.
  • Råd og vejledning om muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet – f.eks. behandlingsgaranti eller valg af behandlingssted.