Nyheder


KMD og Sampension går sammen om at øge medarbejdertrivsel

7. december 2018

På baggrund af en pilotperiode med overbevisende resultater i KMD's Odense-afdeling implementerer IT-virksomheden nu Kompis-platformen i resten af de danske og udenlandske afdelinger. Platformen er centreret om en mobil-app, der giver den enkelte medarbejder konkrete redskaber til at øge fysisk og mentalt velvære i hverdagen.

Med blot 2-10 minutters mentale og fysiske øvelser tre gange om ugen er de mest bemærkelsesværdige resultater af pilotperioden, at stress og smerter ifølge Kompis-brugernes selvevaluering er reduceret med knap 30 %, og velværet øget med over 10 %.

Tidlig og målrettet indsats

Sampension, der står for KMD-medarbejdernes pensionsordning og sundhedsforsikring, ser store muligheder for at styrke kvaliteten i den sundhedsfaglige indsats til den enkelte medarbejder. Dels ved at tilbyde hjælpen tidligere, dels ved i højere grad at målrette indsatsen.

"Vi lever af tilfredse kunder, og forebyggelse er til gavn for både den enkelte og for os som selskab. Samtidig giver det os mulighed for at give endnu mere attraktive tilbud på virksomhedsordninger," siger Niels Vester, der er markedschef i Sampension.

Han ser derfor også brugen af Kompis som et strategisk træk i kampen om store virksomheders pensionsordninger og sundhedsforsikringer.

Engagement og trivsel skal følges ad

KMDs HR-direktør Michael Holst er heller ikke i tvivl om vigtigheden af fokus på medarbejdernes velvære:

"Som arbejdsgiver skal vi hjælpe medarbejderne med at huske det fysiske og mentale velvære i travle perioder. Vi har et ansvar for at stille de optimale redskaber og rammer til rådighed ud over den almindelige ledelse og medarbejderpleje. Kompis giver os samtidig flere data til at følge trivslen på overordnet niveau, så vi kan iværksætte tiltag, hvis der kommer en negativ udvikling," siger han og peger på, at KMD i lighed med andre videntunge virksomheder oplever, at netop de mest selvkørende og engagerede medarbejdere kan glemme at lytte til kroppens signaler.

Kompis giver ikke arbejdsgiveren adgang til information om den enkelte medarbejder.