Nyheder


Klagesager i Sampension fortsat i bund

27. maj 2016

Ankenævnet for Forsikring udgiver årligt en statistik, hvor antallet af kendelser opgøres i forhold til de enkelte selskabers markedsandel. Sampension havde også i 2015 færre kendelser, end markedsandelen berettiger til.

”Vi er rigtigt glade for, at der igen i 2015 er så få klager, fordi vi ved, at det har en direkte sammenhæng med kundetilfredsheden,” siger Pia Larsen, skadeschef i Sampension.

I Sampension har der i alt kun været fem klager, og i alle fem sager har Ankenævnet vurderet, at Sampension har handlet korrekt.

”Vi har i de senere år haft stor fokus på vores skriftlige materiale og kunderådgivningen, og vi kan se, vores indsats har haft en positiv effekt. Det, at vi kun har fem kunder, der har valgt at køre deres sag hele vejen til ankenævnet, er også en indikation af, at vi gør det rigtige,” siger Pia Larsen.

Oplysninger om udvalgte pensionsselskaber, kilde: Ankenævnet for Forsikring
Oplysninger om udvalgte pensionsselskaber, kilde: Ankenævnet for Forsikring
Markedsandelene er beregnet ud fra 2014-tal