Nyheder


Hver anden dansker har ikke styr på pensionen ved skilsmisse

23. maj 2022

Knap halvdelen af danskerne har ikke styr på, hvad der sker med pensionsopsparingerne ved skilsmisse. Og det er de færreste ægtefolk, som har talt om dette forhold eller lavet en ægtepagt, der beskriver, hvordan pensionerne skal deles, hvis de bliver skilt. Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Sampension.

Godt hver anden dansker ved ikke eller har en forkert opfattelse af, hvad der sker med pensionsopsparingerne, når ægtepar går fra hinanden. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension blandt ca. 1.000 danskere.

På spørgsmålet om, hvad der sker med parternes pensionsopsparinger, når ægtepar bliver skilt, svarer 34 pct. ”ved ikke”. 13 pct. svarer, at ”pensionsopsparingerne bliver automatisk delt ligeligt mellem parterne”, hvilket ikke er korrekt. 53 pct. svarer rigtigt – nemlig at parterne tager hver deres pensionsopsparing med sig ved skilsmisse.

”Når ægtepar bliver skilt, så bliver formuen ifølge loven delt mellem parterne. Men det gælder som udgangspunkt ikke for pensionsopsparingerne, hvor man tværtimod tager sin egen opsparing med sig ud af ægteskabet. Og det kan komme som en overraskelse for mange, hvilket undersøgelsen også vidner om,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Hun peger på, at ægtefolk selv kan aftale sig til en anden fordeling af pensionerne ved eventuel skilsmisse. Men det har de færreste fokus på, viser undersøgelsen. Blandt de personer, som angiver at være gift, har kun 22 pct. talt med deres ægtefælle om, hvordan pensionsopsparingerne skal deles, hvis de bliver skilt. Og blot 14 pct. har lavet en ægtepagt, der beskriver, hvad der skal ske med pensionerne ved skilsmisse.

”I et ægteskab kan det være svært at forholde sig til, hvad der skal ske med økonomien, hvis man bliver skilt, og langt fra alle ægtepar får taget snakken. Men om man har lyst eller ej, så er det vigtigt, at ægtefolk får talt om, hvordan de indretter sig økonomisk ved en eventuel skilsmisse - og i den forbindelse også overvejer at oprette en ægtepagt om bl.a. deling af pensioner. Og det er nu engang nemmere at få gjort i gode tider, end hvis først ægteskabet er kørt af sporet,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Den nye undersøgelse viser desuden, at der er en større andel af kvinderne end mændene, som ikke ved eller har en forkert opfattelse af, hvad der sker med pensionerne ved skilsmisse – selvom det ifølge Anne-Louise Lindkvist er et område, som netop kvinderne bør have særligt fokus på.

”Når parterne tager deres egen pensionsopsparing med sig ved skilsmisse, så vil det gå hårdest ud over den, som har den mindste pensionsopsparing. Og det vil typisk være kvinden. For kvinder har generelt mindre pensionsformue end mænd, bl.a. fordi de typisk i højere grad er på barsel og deltid i løbet af ægteskabet. Hertil kommer, at kvinders pensionsopsparing også skal række i flere år end mænds, da de generelt trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet og lever længere. Derfor kan en skilsmisse koste kvinderne dyrt på pensionen, og derfor har de særlig god grund til at være opmærksomme på dette forhold,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var kvinders pensionsformuer 24 pct. mindre end mænds i 2020.