Nyheder


Hvad betyder Brexit for Sampensions kunder?

24. juni 2016

Storbritannien har netop besluttet at forlade EU. De fleste aktiemarkeder er åbnet med et stort minus, og der hersker generelt stor usikkerhed om, hvad briternes exit kommer til at betyde for briterne selv, for EU og for den globale økonomi. Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen har ansvaret for at forvalte ca. 300.000 danskeres pensionsopsparing. Her svarer han kort på, hvad konsekvenserne af brexit er for både Sampensions kunder og for Europas økonomi. 

Hvad betyder det for danskerne, at briterne nu melder sig ud af EU?
Den største betydning er den politiske usikkerhed, der vil melde sig i kølvandet på briternes exit.

Det vil kunne sætte visse investeringer på hold, mens virksomhederne søger at finde, hvad der må forventes af fremtidige aftaler om handel mv. Det vil være hæmmende for vækst, men effekten i Danmark vil næppe være målelig.

Dansk erhvervsliv vil opleve en forringet konkurrenceevne i forhold til Storbritannien som følge af svækkelsen af britiske pund over for euro (og dermed kroner). Det betyder en beskeden svækkelse af væksten i Danmark, men da Danmark i forvejen er tæt på fuld beskæftigelse, så vil det næppe mærkes af den almindelige dansker. Forbrugerne vil opleve, at varer købt i britiske pund vil være lidt billigere.

Efter, at en udmeldelse har taget effekt – dvs. formentlig tidligst efter to år – vil den almindelige dansker sandsynligvis opleve at handel, fx over internettet, med UK, og at studie- og arbejdsophold i Storbritannien vil være mere besværligt. 

Markederne har reageret voldsomt og negativt på brexit-meddelelsen, hvad gør Sampension for at sikre kundernes pensioner på den korte bane?
Det korte svar er, at vi skal holde hovedet koldt og gøre så lidt som muligt – og hvis vi gør noget her og nu, bliver det at se efter aktier, der er faldet i pris frem for at sælge ud på grund af en panisk stemning på aktiemarkederne her i kølvandet på brexit. Den tekniske del af forklaringen er, at langt den største del af markedsreaktionen er det, vi kalder en udvidelse af risikopræmier og ikke en fundamental svækkelse af global økonomi og virksomheders indtjeningsevne. Derfor reducerer Sampension ikke investeringsrisici som følge af brexit, men søger at drage fordele af midlertidige prisfald på aktier, som slet ikke burde være så billige.

Hvordan ser du udsigterne for den europæiske økonomi på lidt længere sigt?
Brexit fylder meget i medierne lige nu, men på længere sigt skal der mere til at vælte læsset. 

Europæisk økonomi er i fortsat tydelig, langsom fremgang, som nu påvirkes svagt negativt af den øgede usikkerhed. Brexit er ikke i sig selv tilstrækkelig betydningsfuld til at trække europæisk økonomi i recession. Men det er klart, at europæerne ved andre radikale stød til økonomiske og politiske strukturer kan spænde ben for økonomisk vækst. Det næste observationspunkt er det spanske parlamentsvalg på søndag, som vil give et nyt pejlemærke om opbakningen til det europæiske arbejde med at stabilisere de offentlige finanser.