Nyheder


Hold hovedet koldt trods aktiefald

17. marts 2020

Når man sparer op til pension, vil der ske udsving i afkastet, men set over flere år vil opsparingen vokse. Derfor er det vigtigt at slå koldt vand i blodet.

Den aktuelle uro på de globale aktiemarkeder som følge af corona-virussen giver helt naturligt anledning til panderynker og spørgsmål. Med markante fald i aktiekurserne er det vigtigt at holde hovedet koldt, også hvis din pensionsopsparing lige nu er blevet mindre værd.

”Det aktuelle aktiekursudsving er kommet meget hurtigt, men Sampension forventer på nuværende tidspunkt, at en del af det tabte vil kunne indhentes igen i løbet af året,” forklarer Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Din pensionsopsparing er med andre ord fortsat i sikre hænder, og som udgangspunkt skal man være varsom med for eksempel at ændre investeringsprofil som følge af de aktuelle aktiekursfald.

Vigtigt med lang tidshorisont

Når vi investerer din pensionsopsparing, tager vi højde for, at aktierne kan falde pludseligt. Det er derfor, vi også investerer dine penge i meget andet som eksempelvis obligationer, ejendomme og andre alternative investeringer.

Siden finanskrisens afslutning har aktierne været med til at sikre en årrække med jævnt høje afkast af investeringerne. Det er de afkast, vi mister noget af i disse uger, hvor udbredelsen af corona-virus endnu ikke er bremset op.

Man bør altid se på den langsigtede udvikling i sin pensionsopsparing. Når man sparer op til pension, vil der indimellem ske udsving, men set over flere år vil opsparingen med høj sandsynlighed vokse støt og roligt. Det ændrer de aktuelle aktiekursfald ikke ved. For eksempel har Sampensions kunder under 41 år i markedsrente med moderat risiko opnået 43,5 pct. i afkast de seneste fem år. Den gevinst bliver nu mindre for en periode.

Færre aktier tæt på pension

Sampensions pensionsordninger er konstrueret på en måde, så andelen af aktier bliver mindre, jo tættere du er på din pensionsalder. Til gengæld har man som opsparer i den alder flere obligationer og alternative investeringer. Dermed er konsekvenserne af et aktiekursfald mindre.

Sampensions kunder med en pensionsordning i gennemsnitsrente vil ikke mærke så kraftig en påvirkning, som kunder med markedsrenteprodukter. Det skyldes, at de sparer op med markant færre aktier og i stedet har næsten 75 pct. stats- og realkreditobligationer. For kunder i gennemsnitsrente var årets afkast her midt i marts godt 5 pct. som følge af gevinster på blandt andet obligationer.

Beregningerne ovenfor er udtryk for den viden, vi har her og nu, og tager udgangspunkt i generelle tal. De er derfor ikke udtryk for, hvad der konkret gælder for dig, men du kan løbende se din pensionsprognose på hjemmesiden. Den opdateres med det realiserede afkast hver måned. Hvis du i begyndelsen af april logger ind, vil du kunne se effekten af aktiekursfaldene i marts. Når prognoserne er opdaterede i begyndelsen af april, vil de ikke tage højde for, at Sampension forventer en stigning i aktiekurserne efter det store aktiekursfald de seneste uger.