Nyheder


Godt afkast til Sampensions kunder

10. december 2021

Ved begyndelsen af december måned ligger afkastet hos Sampensions kunder på op til næsten 19 pct. i år.

Er du kunde hos Sampension med en opsparing i markedsrente, kan du glæde dig over, at 2021 har været et særdeles gavmildt år, når det gælder afkastet på pensionsopsparingen. En ung opsparer har således foreløbig opnået et afkast på 19 pct. i en opsparing med høj risiko, mens en 55-årig med moderat risiko har opnået 13,3 pct. i afkast år til dato.

AlderModeratHøjLav
25 år17,02%19,00%12,29%
55 år13,34%15,49%9,48%
65 år6,29%8,74%4,06%

Årets højest afkast er hentet på unoterede aktier. Også Sampensions ejendomsinvesteringer bidrog positivt til det samlede afkast.

”Der var noget uro mod slutningen af november måned som følge af bekymringer for Omicron-varianten, og det gav tab på børsnoterede aktier. Samlet var afkastet i markedsrente stort set uændret i forhold til udgangen af oktober. Det var lidt lavere end ultimo oktober for de yngste og lidt højere for de ældste kunder i markedsrente.

Obligationer og ejendomme bidrog i november samlet positivt, hvilket er baggrunden for, at de ældste årgangspuljer gav det højeste afkast,” forklarer investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Log ind og se dit afkast her