Nyheder


Fortsat depotrente på 5,3 % i 2018

18. december 2017

Pr. 1. januar 2018 er depotrenten fastsat til 5,3 % for kunder med en gennemsnitsrenteordning. Dermed fastholdes den på samme niveau som i 2017. Det er bestyrelsen i Sampensions KP Livsforsikring A/S, der løbende fastsætter depotrenterne efter kollektive principper. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Pensionens størrelse kan derfor ændre sig.

At depotrenten kan fortsætte på det høje niveau skyldes gode afkast-resultater i 2017. Dog forventer Sampension at afkastene vil ligge på et lavere niveau de kommende år.

Depotrenten gælder for alle policer med hensigtserklærede ydelser i gennemsnitsrentemiljøet.