Nyheder


Folkepensionisters indkomst er steget mere end lønmodtageres siden 1994

7. december 2021

Folkepensionister har generelt haft større indkomstfremgang end lønmodtagere siden 1994, viser nye tal. Og ifølge Sampension vil pensionisters indkomst fortsætte med at stige fremadrettet generation for generation, i takt med at danskerne får stadig større arbejdsmarkedspensioner og trækker sig senere tilbage.

Danskere får stadig mere at gøre godt med, når de går på pension. Og faktisk er indkomsten for folkepensionister generelt steget mere end for lønmodtagere siden 1994. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Sampension har analyseret.

Således er folkepensionisternes gennemsnitlige indkomst før skat steget med 43,7 pct. fra 1994 til 2020 (i faste 2020-priser), mens lønmodtagernes gennemsnitlige indkomst før skat er steget med 39,9 pct. i samme periode.

”At pensionister generelt har fået en markant højere indkomst siden starten af 1990’erne og oven i købet har oplevet større indkomstfremgang end lønmodtagere i perioden, hænger sammen med flere forhold. Det skyldes ikke mindst den løbende udbygning af arbejdsmarkedspensionerne, hvor der i overenskomsterne prioriteres, at en del af lønsummen afsættes til at sikre en tryg pensionstilværelse. Det har betydet, at danskerne generelt sparer mere op i løbet af arbejdslivet og derfor har en større opsparing, når de går på pension,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Folkepensionisters indkomst fra arbejdsmarkeds- og private pensioner (rate- og livrente) er ifølge de nye tal steget med 145 pct. fra 1994-2020. I 2020 udgjorde indkomst fra arbejdsmarkeds- og private pensioner 18,1 pct. af folkepensionisternes gennemsnitlige indkomst før skat mod 10,6 pct. i 1994.

”Herudover skyldes pensionisternes indkomstfremgang bl.a. også, at danskerne de seneste år har udskudt tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. For det betyder en længere periode med løn, pensionsindbetalinger og afkast, hvilket booster opsparingen og dermed indkomsten som pensionist. Desuden fortsætter flere med at arbejde, når de er blevet pensionister, og det giver også en bedre økonomi i pensionstilværelsen,” siger Anne-Louise Lindkvist og tilføjer, at indførelsen af ældrecheck desuden har været med til at øge indkomsten for pensionister med lav indkomst og formue.

Hun peger på, at udviklingen med stadig større indkomster for pensionister må forventes at fortsætte fremover.

”Kommende generationer af pensionister vil i højere grad end tidligere generationer have sparet op via en arbejdsmarkedspension over et helt arbejdsliv og typisk også med en højere indbetalingsprocent. Og samtidig vil de generelt også være længere tid på arbejdsmarkedet i takt med den fortsat stigende folkepensionsalder. Det betyder samlet set større pensionsopsparinger for fremtidens pensionister, hvoraf mange herudover også vil have opsparing i bolig og frie midler. Derfor er der udsigt til, at pensionisterne rent økonomisk får stadig mere at gøre godt med fremover generation for generation,” siger Anne-Louise Lindkvist og fortsætter:

”En stigende pensionsindkomst er glædeligt både for den enkelte og samfundet. For det betyder, at danskerne generelt i højere grad kan se frem til at få den levestandard i pensionstilværelsen, som de ønsker. Samtidig bidrager danskernes stigende opsparinger til, at vi rent samfundsøkonomisk er godt rustet til at håndtere det forhold, at andelen af ældre herhjemme vil stige markant fremover, i takt med at vi lever længere,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er danskernes gennemsnitlige pensionsformue steget med 30 pct. fra 2015 til 2020. Pensionsformuen har aldrig været større, og formuen er den højeste i verden pr. indbygger. Siden 2014 har danskernes indbetalinger til pensionsopsparingen sat ny rekord hvert år, og det gjaldt også i 2020.