Nyheder


Flot kvartalsafkast til Sampensions kunder

23. april 2021

Første kvartal af 2021 bød på fine afkast til pensionsopsparere med markedsrente i Sampension, hvis investeringsdirektør ser optimistisk på udviklingen på de finansielle markeder

Sampension rundede første kvartal af med afkast i marts, der lå blandt de allerbedste pensionsselskaberne imellem og landede på helt op til 6,78 pct. for kunder med en markedsrenteordning.

Afkastpct.ModeratHøjLav
25 år5,91%6,78%4,09%
55 år4,49%5,40%3,04%
65 år1,67%2,68%0,95%

Du kan se dit afkast her

”Afkastene har været begunstiget af fortsat stigende aktiemarkeder. Samtidigt har der igen været gode afkast på bl.a. Private Equity. Til gengæld har der generelt været tab på obligationer som følge af en rentestigning i perioden, dog især i USA,” forklarer Henrik Olejasz Larsen, der er investeringsdirektør i Sampension.

I forhold til markedet generelt har det været en fordel for porteføljen, at de største vækstaktier ikke har performet så godt, fordi Sampensions portefølje er mindre eksponeret imod disse aktier.

”Desuden har obligationsplaceringerne undgået en del af det kursfald, som en placering i markedet generelt ville have givet anledning til,” tilføjer Henrik Olejasz Larsen.

Pæne rentestigninger

Marts måned bød på pænt store rentestigninger både i USA og Europa, og billedet var det samme i Danmark. Rentestigningerne på markederne var udtalt for både korte og lange obligationer undtagen den helt korte ende, hvor europæiske og danske obligationsrenter faldt en anelse.

”Udviklingen betyder, at markederne er kommet igennem første kvartal med forholdsvis store rentestigninger, bortset fra de allerkorteste obligationer. Udviklingen afspejler, at markedet vurderer, at corona-pandemien endelig begynder at lakke mod enden. Desuden er der stigende inflationsforventninger, hvilket presser de lange renter op. I USA presses renterne også opad af senatets vedtagelse af Bidens rekordstore hjælpepakke,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

Store pengetilførsler i form af hjælpepakker har sammen med den ekspansive pengepolitik stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder. Det samme gælder centralbankernes valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer.

Økonomisk genåbning i sigte

Selvom nogle lande i Europa må lukke mere eller mindre ned for at få bugt med tredje bølge af corona-pandemien her i foråret, begynder man også i flere lande at kunne skimte en genåbning af økonomierne i takt med, at vaccinerne bliver rullet ud.

”Den tiltagende økonomiske aktivitet stimulerer optimismen, og specielt i USA forventes Bidens gigantiske hjælpepakke at give et kæmpe boost til økonomien. Det kan, sammen med den opsparede efterspørgsel efter forbrug, formodentlig kickstarte selv de hårdest ramte økonomier,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at der dog fortsat kan opstå uro på de finansielle markeder, hvis det for eksempel ikke lykkes at vaccinere befolkningerne hurtigt nok til, at man kan få bugt med smittespredningen eller de nye virusmutationer.

”Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder,” konstater investeringsdirektøren.