Nyheder


Fald i antallet af ægtepagter kan koste kvinder dyrt på pensionen

1. marts 2022

Antallet af tinglyste ægtepagter var i 2021 på det laveste niveau i otte år, viser nye tal. Det kan koste kvinder dyrt på pensionen, lyder det fra Sampension.

Stadig færre par opretter en ægtepagt herhjemme. Det viser nye tal fra Tinglysningsretten.

Således blev der tinglyst 8.411 ægtepagter i 2021, hvilket er det laveste niveau siden 2013. Antallet af tinglyste ægtepagter er faldet hvert år siden 2017, hvor der blev tinglyst 9.188 ægtepagter.

”Som nygifte kan det være svært at forholde sig til, hvad der skal ske med økonomien, hvis man bliver skilt, og langt fra alle får taget snakken i løbet af ægteskabet. Derfor er det heller ikke mange par, der opretter en ægtepagt, og antallet er altså nu på det laveste niveau i otte år. Det er bekymrende. For vi ved, at mange ægteskaber ender med, at parterne går fra hinanden, og uden en ægtepagt kan skilsmisse ramme hårdt økonomisk, hvilket særligt gælder for kvinder,” siger Anne-Louise Lindkvist,” markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

”Det hænger sammen på den måde, at formuen ifølge loven skal deles ved skilsmisse. Men det gælder som udgangspunkt ikke for pensionsopsparingerne, hvilket kommer som en overraskelse for mange. Det kan der dog tages højde for i en ægtepagt, hvor parterne kan aftale at dele pensionerne, hvis de bliver skilt. Men hvis der ikke er oprettet en sådan ægtepagt, så vil parterne tage hver deres pensionsopsparing med sig ved skilsmisse. Og det vil gå hårdest ud over den part med den mindste pensionsopsparing, hvilket typisk vil være kvinden,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge Danmarks Statistik var kvinders gennemsnitlige pensionsformue i 2020 på ca. 594.000 kr., mens mændenes var på 779.000 kr. – altså en forskel på 24 pct.

”Kvinder har generelt mindre pensionsformue end mænd, hvilket bl.a. skyldes, at de typisk i højere grad er på barsel og deltid i løbet af ægteskabet. Samtidig skal kvinders pensionsopsparing også række i flere år end mænds, da de generelt trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet og lever længere. Derfor kan en skilsmisse koste kvinderne dyrt på pensionen, hvis der ikke er oprettet en ægtepagt,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Beregninger fra Sampension viser i den forbindelse, at hvis en kvinde i løbet af ægteskabet f.eks. har været to gange på barsel og fem år på nedsat tid (30 timer om ugen), fra hun er 30 år til 36 år, så vil pensionsopsparingen være ca. 188.000 kr. mindre på pensionstidspunktet, end hvis hun havde været på fuld tid i hele perioden.

”Selvom det selvfølgelig ikke er det første, man har lyst til, når man er blevet gift, så er det vigtigt, at nygifte får talt om, hvordan de indretter sig økonomisk ved en eventuel skilsmisse, og i den forbindelse overveje at oprette en ægtepagt om bl.a. deling af pensioner. For det er nu engang nemmere at få gjort i gode tider. Hvis først ægteskabet er kørt af sporet og endt i en skilsmisse, så er det for sent. Og det skal særligt kvinder være opmærksomme på,” siger Anne-Louise Lindkvist.

”Desuden kan det være en god idé for kvinder, der er på barsel eller deltid, at aftale med deres partner, at der i den periode indsættes mere på kvindens pensionsopsparing, så de ikke sakker bagud på opsparingen. Det vil også hjælpe dem ved en eventuel skilsmisse,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge Danmarks Statistik var skilsmisseprocenten - som angiver andelen af ægteskaber, der vil ende i skilsmisse inden for ægteskabets første 50 år - på 42 pct. i 2021 herhjemme.