Nyheder


Danske pensionsselskaber og andre europæiske investorer efterlyser skarpere regler for rapportering om bæredygtighed

Sampension-fællesskabet og en række øvrige investorer opfordrer EU til at indføre krav om en bedre tilpasset klimarelateret rapportering til de finansielle markeder.

EU's ledere bør skabe bedre forudsætninger for investorer, der ønsker at foretage klimavenlige eller bæredygtige investeringer. Det er meldingen til EU’s beslutningstagere i en erklæring, der efterlyser tilpassede retningslinjer for klimarelateret rapportering. Hensigten er at styrke og kvalificere informationen til de finansielle markeder og at tiltrække flere investeringer, der gavner klima og bæredygtighed.

Erklæringen er foreløbig underskrevet af 12 institutionelle investorer, herunder fire danske selskaber inklusiv Sampension, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Den opfordrer bl.a. til at:

  • Klimarelateret rapportering skal være i tråd med anbefalinger fra Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som handler om, hvordan virksomheder kan afdække deres klimarisici
  • Strømline kravene til klimarelateret rapportering i EU for at skabe et fælles, sammenligneligt udgangspunkt, ligesom det er tilfældet inden for finansiel rapportering
  • Standardisere sektorspecifikke rapporteringsmetoder og -enheder for at skabe et bedre fælles grundlag
  • Adressere utilstrækkeligheder i den europæiske lovgivning i forhold til klimarelateret rapportering for at støtte ansvarlige og bæredygtige investeringer.

”Vi har underskrevet erklæringen, fordi en skærpet og ensartet rapporteringen om klimarisici er en forudsætning for, at vi som investorer kan prissætte virksomhederne korrekt. Jo mere gennemsigtighed, vi opnår på det felt, des bedre muligheder har vi for at styrke investeringer i bæredygtighed og klima,” siger Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

Erklæringen er koordineret af organisationen Carbon Disclosure Project (CDP), der arbejder med at synliggøre virksomheders miljømæssige påvirkning. De danske pensionskasser og -selskaber er blandt de første underskrivere, og erklæringen er stadig åben for nye underskrivere.