Nyheder


Endnu en måned med flot afkast

16. september 2021

I den sidste sommermåned rundede Sampensions kunder et afkast på op til mere end 17 pct. i år

Pensionsopsparere i Sampension har opnået et afkast på op til godt 17 pct. i årets første otte måneder. I de forskellige alders- og risikogrupper hos pensionskassen ser billedet sådan ud:

AlderModeratHøjLav
25 år15,26%17,16%10,99%
55 år11,94%13,96%8,50%
65 år5,51%7,76%3,67%

Sampension ligger også fortsat helt fremme i feltet i den månedlige oversigt over afkastet på pensionsordninger i markedsrente, som udarbejdes af den uafhængige investeringsekspert, Nikolaj Holdt Mikkelsen.

2021-afkast for markedsrenteprodukter

Kilde: Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig investeringsekspert.

Stort afkast på private equity

Den gode performance i år på mange unoterede investeringer fortsætter ind i efteråret, bl.a. når det gælder private equity, ejendomme og infrastruktur. Især private equity har med et foreløbigt afkast på mere end 30 pct. i 2021 klaret sig stærkt.

Sampension valgte sidste år at fastholde sin investeringsstrategi på trods af de usædvanlige vanskeligheder på markederne, og det gav gevinst i første halvdel af 2021. Det gælder især strategien om at overvægte value-aktier i forhold til vækst-aktier samt positioneringen til stigende renter.

”Value-aktier klarede sig specielt godt frem til og med maj i år, men efterfølgende har tendensen fra 2020, hvor vækst-aktier performede bedst, taget over. En stor del af value-aktiers performance er således forsvundet. På rentesiden har porteføljen været positioneret til stigende renter. De steg også først på året, mens billedet på det seneste er vendt lidt rundt. Obligationsporteføljen har dog fortsat leveret en pæn performance,” forklarer Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.