Nyheder


Ekstra indskud og overførsler bag stigende indbetalinger

3. september 2018

Medlemmer og kunder har øje for fordele ved at samle pensionsordningerne ét sted, viser halvårsregnskab.

Indbetalingerne til selskaberne i Sampension-fællesskabet udviser moderat vækst i forhold til samme periode sidste år på mellem 3 - 9 pct. til i alt 4,9 mia. kr. Væksten skyldes primært stigende aktivitetsniveau hos kunder og medlemmer, der kommer med ekstra indskud eller samler andre pensionsordninger hos Sampension. Mens halvårets indskud er vokset 30 pct. til 741 mio. kr. hos Sampension Liv, er de steget med 68 pct. hos Arkitekternes Pensionskasse og hele 245 pct. hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger til henholdsvis 9 og 22 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2017.

Kunderne med markedsrente fik et afkast før skat på mellem 0,2 - 1,6 pct. og samlet set var afkastet 1,2 pct.. Det var investeringer i ejendomme og infrastruktur, der udgør næsten 15 pct. af aktiverne, som bidrog mest til afkastet. Alle aktivklasser gav dog positive afkast.

Du kan læse pressemeddelelsen om halvårsregnskabet her: