Nyheder


Danskerne forventer lave pensionsomkostninger i tider med lave afkast

1. juni 2022

Størstedelen af danskerne forventer, at pensionsselskaberne sikrer kunderne lave omkostninger i perioder med lave afkast. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension.

Den store uro på finansmarkederne har fået pensionsafkastet til at dykke i år. Og i den situation er det vigtigt, at pensionsselskaberne til gengæld sikrer kunderne lave omkostninger på pensionsopsparingen. Sådan lyder det fra 6 ud af 10 danskere i en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension blandt ca. 1.000 danskere.

Her svarer 60 pct., at de i ”meget høj”, ”høj”, ”nogen” eller ”mindre” grad forventer, at pensionsselskaberne sikrer lave omkostninger på pensionsopsparingen i denne tid, hvor afkastene er lave. 12 pct. svarer ”slet ikke”, mens 28 pct. svarer ”ved ikke”.

”Hvis omkostningerne ligger på et lavt niveau, kan det være med til at sikre værdien af pensionsopsparingen. Det gælder ikke mindst i perioder, hvor afkastene er pressede, som vi f.eks. har været vidner til indtil videre i 2022. Derfor er det også fuldt berettiget, at hovedparten af danskerne forventer, at pensionsselskaberne har fokus på at sikre kunderne lave omkostninger i disse tider. Det bør man som kunde sådan set altid forvente af sit pensionsselskab,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Nye beregninger fra Sampension viser, at det vil øge pensionsopsparingen med ca. 350.000 kr., hvis man betaler 0,5 pct. i omkostninger om året i stedet for 1 pct., fra man er 30 år og frem til pensionstidspunktet. For en 40-årig og en 50-årig vil denne forskel i omkostninger betyde, at pensionsopsparingen på pensionstidspunktet vil være hhv. ca. 280.000 kr. og ca. 150.000 kr. større.

”Omkostninger er jo noget, man som pensionskunde betaler løbende. Og derfor har størrelsen på omkostningerne stor betydning for pensionsopsparingen og dermed indkomsten som pensionist i sidste ende. Det er også baggrunden for, at vi har stort fokus på løbende at sikre kunderne lave omkostninger,” siger Hasse Jørgensen og tilføjer, at ÅOP (årlige omkostninger i procent) i Sampension ligger på 0,5 pct., hvilket er blandt branchens absolut laveste.

Men trods vigtigheden er det de færreste danskere, som har styr på pensionsomkostningerne. Således angiver 74 pct. i den nye Epinion-undersøgelse, at de ikke ved, hvad de betaler i omkostninger for deres pensionsopsparing.

”Der er jo i denne tid stort fokus på de generelle prisstigninger i samfundet. Men der er - naturligt nok - ikke samme opmærksomhed omkring prisen på pensionsopsparing, som omkostninger i bund og grund er udtryk for. Det er dog vigtigt, at man som pensionskunde sætter sig lidt ind i, hvad man betaler i omkostninger, da det jo i sidste ende kan gøre en betydelig forskel på pensionsopsparingen. Og her viser undersøgelsen, at der generelt er plads til, at danskernes kendskab til pensionsomkostningerne øges,” siger Hasse Jørgensen.