Nyheder


Brancheundersøgelse: Stor fremgang i kundetilfredshed

17.december 2018

Sampension går frem i Aalunds Pensionsbarometer 2018, der er en årlig måling af pensionsopsparernes tilfredshed med deres pensionsselskab. Sampension ligger nu på en 3. plads mod en 5. plads i 2017 og med en score for samlet tilfredshed på 4,03 mod 3,80 året før.

”Vi glæder os over, at Sampension ligger bedst af alle selskaber på spørgsmålet om, hvorvidt man er generelt godt orienteret om sin pensionsordning. Det er et helt grundlæggende parameter og i øvrigt den score, der har størst betydning for den samlede tilfredshed,” siger kundedirektør Ole B. Tønnesen.

Hjemmeside og etiske investeringer går frem

Ellers orienterer kundedirektøren sig mere mod, hvor der er fremgang, og den største positive udvikling er på Tilfredshed med hjemmeside, Etiske hensyn når der investeres og Kan altid få personlig rådgivning om min pensionsordning.

”Det er alle sammen vigtige elementer i vores kundeleverancer, som vi har prioriteret højt i 2018, og hvor vi har foretaget en række nye tiltag. Det handler blandt andet om kommunikation, digitalisering og stærkere rådgivning,” siger han.

Hele 41 % af Sampensions kunder svarer, at de har fået rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Det betyder, at Sampension har overhalet markedet på dette område, hvor der til sammenligning er 24 % der har angivet, at de har modtaget rådgivning inden for de seneste 12 måneder.

På spørgsmål om den samlede tilfredshed svarer 75 %, at de er meget tilfredse eller tilfredse med Sampension mod 56 % i 2017.