Nyheder


Beskæftigelse booster pensionsopsparingen

23. september 2021

Et år i job for en 30-årig giver næsten 100.000 mere, når pensionsopsparingen skal udbetales, viser Sampensions beregninger. Det er en ekstra grund til at glæde sig over den stigende beskæftigelse, lyder det fra kunderådgivningschef.

Beskæftigelsen herhjemme har været stigende i en lang periode. Og tendensen er fortsat i juli, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 7.000 personer ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.

Og for den enkelte kan det at komme i job ikke bare mærkes på lønkontoen, men også på pensionsopsparingen. Det viser nye beregninger fra Sampension, der har undersøgt, hvad et års beskæftigelse frem for ledighed betyder for pensionsopsparingen.

For en 30-årig betyder det ene års beskæftigelse, at pensionsopsparingen på pensionstidspunktet bliver ca. 98.000 kr. større. For en 45-årig bliver opsparingen ca. 77.000 kr. større, mens gevinsten af et års beskæftigelse frem for ledighed for en 60-årig er på ca. 61.000 kr.

”Arbejdsmarkedet buldrer derudaf i øjeblikket, og mange danskere er kommet i beskæftigelse efter genåbningen af samfundet i foråret. Og at få et job med nye kolleger, nye faglige udfordringer og penge på lønkontoen er jo i sig selv glædeligt for den enkelte. Men som vores beregninger viser, batter beskæftigelse i den grad også på pensionen, da pensionsopsparing typisk er knyttet til jobbet herhjemme. Derfor er der på flere måder grund til at glæde sig over den lange periode med fremgang i beskæftigelsen,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

”Effekten er størst for de unge. Det hænger sammen med, at det ene års beskæftigelse med indbetalinger til pensionsopsparingen giver de unge afkast i flere år, end hvad tilfældet vil være for de ældre aldersgrupper. Men uanset hvad er en pensionsgevinst af et års beskæftigelse frem for ledighed på 60.000-100.000 kroner afhængig af alder da til at tage at føle på. Og det vil give et særdeles godt bidrag til, at man i sidste ende kan få den pensionstilværelse, man drømmer om,” siger Anne-Louise Lindkvist.

30-årig depot ultimo (nutidsværdi)45-årig depot ultimo (nutidsværdi)60-årig depot ultimo (nutidsværdi)
Beskæftiget hele perioden2.933.818 kr.2.858.675 kr.2.640.257 kr.
Ledig år 12.836.142 kr.2.781.727 kr.2.579.639 kr.
Forskel97.676 kr.76.947 kr.60.618 kr.

Beregningen er foretaget ud fra følgende antagelser:

Årligt afkast på 5 pct. og inflation på 2 pct. PAL og AMB er nuværende satser.

For alle aldersgrupper er antaget et pensionsbidrag på 60.000 kr. om året. (svarende til en årsløn på ca. 400.000).

Startdepotet for den 30-årige er på 100.000 kr., for den 45-årige er det på 1 mio. kr., og for den 60-årige er det på 2 mio. kr.