Nyheder


Bekymringer for markedsuro får ikke pensionskunderne til at vælge mindre investeringsrisiko

25. maj 2022

Størstedelen af danskerne er bekymrede for, at uroen på finansmarkederne påvirker deres pensionsopsparing negativt. Men det er de færreste, som på den baggrund overvejer at skrue ned for den risiko, pensionen investeres med. Det viser en ny undersøgelse fra Sampension.

Den store uro, som præger finansmarkederne i denne tid, har skabt bekymringer blandt hovedparten af danskerne, når det gælder deres pensionsopsparing.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension blandt ca. 1.000 danskere.

Således angiver 54 pct., at de i ”meget høj”, ”høj” eller ”nogen” grad er bekymrede for, at krigen i Ukraine og den afledte uro på finansmarkederne vil påvirke deres pensionsopsparing negativt. 28 pct. er i ”mindre” grad bekymrede, mens blot 11 pct. ”slet ikke” har bekymringer.

”Efter et 2021 med kraftig medvind har finansmarkederne i år været præget af voldsom uro og store udsving som følge af ikke mindst stigende inflation og renter samt krigen i Ukraine. Det er jo aldrig sjovt, når markederne falder betydeligt på kort tid, som vi har set i årets første måneder. Og derfor er det også helt naturligt, at mange danskere bekymrer sig over, hvad denne turbulens betyder for deres pensionsopsparing,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Undersøgelsen viser dog samtidig, at det er de færreste, der som følge af bekymringerne har overvejet at justere på deres investeringsprofil, så pensionsopsparingen investeres med lavere risiko. Blandt de personer, der angiver at være bekymrede, har 14 pct. overvejet at skrue ned for investeringsrisikoen – og heraf svarer ca. halvdelen (53 pct.), at bekymringerne rent faktisk har fået dem til at vælge lavere risiko.

”Det er fuldt forståeligt, hvis man i denne tid med stor finansiel uro har følt sig fristet til at ændre på sin investeringsprofil, så opsparingen investeres med mindre risiko. Men her er det vigtigt at huske på, at pensionsopsparing typisk er langsigtet investering, og at opsparingen på længere sigt ikke vil være påvirket af kortvarig uro. Derfor skal man ikke gå i panik og ændre på investeringsrisikoen, når markederne falder, for de kan hurtigt rette sig igen,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun peger på, at man generelt skal vælge sin investeringsprofil i rolige tider ud fra indkomst-, forbrugs-, formue- og familieforhold.

”Men hvis man har det rigtig skidt med den aktuelle uro på finansmarkederne – hvilket måske særligt kan gælde for pensionister og danskere med kort tid til pension, hvor investeringshorisonten ikke er så lang – kan man overveje at skifte til en investeringsprofil med lavere risiko. Her skal man så bare gøre sig det klart, at skiftet typisk vil være forbundet med et tab på den længere bane, da man forventeligt vil gå glip af gevinsten, når markederne vender igen,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Undersøgelsen viser desuden, at der er flest i den ældste aldersgruppe (57-65 år), som er bekymrede for, at uroen påvirker deres pensionsopsparing negativt. Men samtidig er der i denne gruppe den laveste andel, som overvejer at skrue ned eller har skruet ned for investeringsrisikoen i pensionsopsparingen.