Nyheder


At gå på tidlig pension vil typisk bedre kunne betale sig end efterløn

8. december 2021

Det vil typisk bedst kunne svare sig rent økonomisk at vælge den nye ret til tidlig pension frem for efterløn, hvis man vil trække sig før folkepensionsalderen. Det viser nye beregninger fra Sampension, som opfordrer til, at man undersøger, hvilken af ordningerne der er mest fordelagtig, hvis man er berettiget til dem begge.

Ønsker du at trække dig fra arbejdsmarkedet før din folkepensionsalder? Og har du mulighed for både at benytte den nye ret til tidlig pension og efterlønsordningen? Så er der god grund til at undersøge, hvilken af de to ordninger det bedst kan betale sig at bruge. For der kan være mange tusinde kroner i forskel på, hvor meget man får udbetalt fra ordningerne, og typisk vil tidlig pension være mest fordelagtig. Det viser nye beregninger fra Sampension.

Udgangspunktet for beregningerne er, at man går på enten tidlig pension eller efterløn i 2022 og får udbetalinger fra en af de to ordninger i tre år frem til en folkepensionsalder på 67 år i 2025. Hvis man ikke selv har sparet noget op til pension, så vil man få mest udbetalt fra efterlønsordningen med 231.864 kr. om året i de tre år mod 162.600 kr. årligt fra tidlig pension.

Men har man - som de fleste danskere - selv en pensionsopsparing, som man også får udbetalinger fra i den treårige periode indtil folkepensionsalderen, så bliver tidlig pension mest attraktiv. For al pensionsopsparing modregnes i efterløn, mens pensionsopsparing op til 2 mio. kr. som tommelfingerregel ikke modregnes i tidlig pension.

Beregningerne viser således, at hvis man f.eks. har en pensionsopsparing på 2 mio. kr. fordelt ligeligt på en ratepension og en livsvarig alderspension, som man får udbetalinger fra i de tre år frem mod folkepensionsalderen, så vil man stadig få det fulde beløb på 162.600 kr. udbetalt om året i tidlig pension, mens den årlige udbetaling fra efterlønsordningen vil være på ca. 149.700 kr. Har man en pensionsopsparing på 3 mio. kr., vil man få ca. 122.700 kr. udbetalt om året i tidlig pension mod ca. 108.600 kr. i efterløn, mens man med en pensionsopsparing på 5 mio. kr. vil få ca. 29.400 kr. udbetalt årligt i tidlig pension mod ca. 26.400 kr. i efterløn.

”Mange danskere ønsker at trække sig tidligere end deres folkepensionsalder, og her kan både tidlig pension og efterløn fremover benyttes. Og hvis man er berettiget til begge ordninger, så giver det god mening at undersøge, hvilken der bedst kan betale sig. For som vores beregninger viser, så kan der være betydelig forskel på udbetalingerne fra de to ordninger, afhængig af hvor meget man selv har sparet op. Det er vigtigt at være opmærksom på, og ikke mindst da tidlig pension er en ny rettighed, som ikke alle måske kender til,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Siden 1. august i år har det været muligt at søge om ret til tidlig pension, og de første udbetalinger fra ordningen sker 1. januar. I denne periode er der også en overgangsordning, som indebærer, at hvis man går på efterløn før 1. januar 2022, så har man mulighed for at overgå til tidlig pension, hvis man er berettiget til det.

”De danskere, som går på efterløn inden årsskiftet, og som har muligheden for at overgå til tidlig pension i stedet, har også god grund til overveje, om et skift kan betale sig,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun peger desuden på, at det er vigtigt at være opmærksom på, at man i første halvår af 2022 kan få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man ikke har opnået sin efterlønsalder 1. januar 2022 og heller ikke ønsker at benytte sig af ordningen.

”Normalt kan man ikke få sine efterlønsbidrag udbetalt. Men fra årsskiftet og et halvt år frem er der et vindue, hvor man kan få pengene udbetalt skattefrit. Det er der generelt grund til at være opmærksom på, hvis man er med i efterlønsordningen – og særligt hvis man også har mulighed for at gå på tidlig pension,” siger Anne-Louise Lindkvist og fortsætter:

”Det er generelt en god idé at søge rådgivning om tilbagetrækning og pension, og det gælder også i spørgsmålet om, hvorvidt tidlig pension eller efterløn bedst kan betale sig,” siger Anne-Louise Lindkvist.