Nyheder


Afkastet på den lange bane er afgørende

4. marts 2019

Efter en årrække med positive afkast var 2018 på mange måder præget af økonomisk usikkerhed og blev året, hvor tempoet i den økonomiske vækst tog af. Det smittede af på pensionsselskabernes afkast og i Sampension fik kunder med markedsrente i gennemsnit et negativt afkast på -1,7 pct.

2018 blev da også kaldt det værste år for danske pensionsopsparere med markedsrente siden finanskrisen. Sampensions afkast var dog blandt de bedste i forhold til andre pensionsselskaber for kunder med moderat risiko. Se eksempel på pensionsselskabernes afkast her.

Et enkelt år med negativt afkast har ikke den store betydning, så længe afkastet over en flerårig periode er positivt. Kunderne i Sampension har fået solide investeringsafkast i en årrække. For eksempel har kunder op til 35 år fra 2013-17 fået 62,4 pct. i afkast med middel risiko. En 45-årig har fået 52,4 pct. og en 65-årig har fået 26,2 pct.

I 2019 er aktiemarkederne kommet forrygende i gang efter de kraftige fald, som 2018 sluttede af med. Man kan selv se, hvor meget man har fået i afkast ved at logge ind på ”Din pension”.

I gennemsnitsrente fik Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers medlemmer et afkast på -2,3 pct. i 2018, og Arkitekternes Pensionskasses medlemmer opnåede et afkast, der landede på -2,1 pct. Trods dette opnåede medlemmer i begge pensionskasser en depotrente på 3,5 pct. i 2018. Det negative afkast i 2018 betyder, at depotrenterne for 2019 er fastsat til 2,6 pct.

Læs mere om Sampensions resultater for 2018 i artiklen: ”Pæn vækst og investeringsresultater blandt de bedste i markedet.”