Nyheder


Afkast tilbage i pænt plus

10. december 2020

Forårets nedtur på aktiemarkederne er afløst af optur og afkast på godt 9 pct. i november måned til yngre kunder med markedsrente hos Sampension

2020 har budt på både den bedste og værste måned på aktiemarkederne over de seneste 10 år. Forårets historiske nedtur på aktiemarkederne er nu efterfulgt af en optur, og november har givet Sampensions kunder med markedsrente nogle af markedets højeste afkast på op til godt 9 pct.

”Vi har fastholdt vores investeringsstrategi igennem krisen og begynder nu at se resultaterne. Vi glæder os over, at kundernes afkast er i et pænt plus og håber, at udviklingen fortsætter. Foreløbig ser december lovende ud,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Mens en 50-årig opsparer med moderat risiko efter første kvartal måtte indkassere et afkast på -15,3 pct. har vedkommende nu et afkast på 4,17 pct. år til dato.

Alene i november måned har alle kunder op til 50 år med høj risiko 9,14 pct. i afkast, og for hele året har de fået 4,79 pct.

Afkast år til dato: 

AFKASTPCT.MODERATHØJLAV
25 år4,17%4,79%3,17%
55 år3,37%4,04%2,61%
65 år1,46%2,24%1,32%


Novembers gode resultater skyldes primært, at aktiemarkederne gav et højt afkast, fordi vi med de kommende vacciner forhåbentlig snart kan se en ende på covid-nedlukninger.

”Både cykliske aktier og value-aktier fik et lille opsving i november efter en lang nedtur. Det har påvirket Sampensions performance og relative afkast positivt, og samtidig har vi nydt godt af høje afkast på bl.a. Private Equity og danske aktier,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

En tilsvarende, men noget mindre, udvikling kunne ses på kreditmarkederne, tilføjer han.

Vigtigt med lang tidshorisont

Man bør altid se på den langsigtede udvikling i sin pensionsopsparing. Når man sparer op til pension, vil der indimellem ske udsving, men set over flere år vil opsparingen med høj sandsynlighed vokse støt og roligt. Sampensions kunder under 41 år i markedsrente med moderat risiko har eksempelvis opnået 43,5 pct. i afkast de seneste fem år.

Mindre udsving hos kunder i gennemsnitsrent

Sampensions kunder med en pensionsordning i gennemsnitsrente blev ikke ramt så hårdt af forårets udsving på aktiemarkederne, som andre gjorde. Kunder i gennemsnitsrente sparer op med markant færre aktier og med næsten 75 pct. stats- og realkreditobligationer. For kunder i gennemsnitsrente var afkastet i første kvartal i -0,9 pct., mens det i dag ligger på 6 pct. år til dato.