Nyheder


Ældre danskere kan få betydelig gevinst ved at strække ratepensionen

11. maj 2022

Der kan være en gevinst på over 400.000 kr. at hente i pensionstilværelsen, hvis man forlænger udbetalingerne fra ratepensionen fra 10 år til 20 år. Det viser nye beregninger fra Sampension.

Mange ældre danskere har god grund til at overveje, om de skal vælge at få deres ratepension udbetalt over en længere periode end de 10 år, som den oftest vil være aftalt til. For ved at forlænge udbetalingerne til f.eks. 20 år kan danskerne få mere end 400.000 kr. ekstra at gøre godt med i pensionstilværelsen. Samtidig kan de undgå et stort fald i indkomst efter de første 10 år som pensionist, hvor stadig flere føler sig friske. Det viser nye beregninger fra Sampension.

Beregningerne tager udgangspunkt i en person på 45 år med en løn på 450.000 kr. om året, en pensionsopsparing på ca. 1,35 mio. kr. og en livsvarig alderspension med årlige udbetalinger på 100.000 kr.

Hvis personen vælger at få ratepensionen udbetalt i de første 10 år af pensionstilværelsen, vil vedkommende have en årlig indkomst i de 10 år på samlet set 518.564 kr., som består af 340.000 kr. fra ratepensionen, 100.000 kr. fra den livsvarige alderspension og 78.564 kr. fra folkepensions grundløb. Personen vil ikke være berettiget til folkepensionstillægget i de 10 år. I de efterfølgende 10 år vil indkomsten dykke til 261.028 kr. om året, hvilket giver et indkomstfald på 257.536 kr. ift. de første 10 år – altså tæt på en halvering. Set over 20 år vil personen have en samlet pensionsudbetaling på i alt 7.795.920 kr.

Hvis den samme person i stedet vælger at få ratepensionen udbetalt over 20 år, vil den årlige indkomst i de 20 år samlet set være på 410.127 kr., som består af 187.048 kr. fra ratepensionen, 100.000 kr. fra den livsvarige alderspension, 78.564 kr. fra folkepensionens grundløb og 44.515 kr. fra folkepensionens tillægsbeløb. Det giver en samlet pensionsudbetaling over 20 år på 8.202.540 kr. Altså vil personen få i alt ca. 407.000 kr. mere i pension over den 20-årige periode ved at vælge at få udbetalt ratepensionen i 20 år i stedet for 10 år.

”Ratepensionen vil for de fleste danskere være sat til at blive udbetalt i de første 10 år, efter man er gået på pension. Men for mange kan der være en økonomisk gevinst at hente ved at strække udbetalingerne over en længere periode. For det betyder, at de årlige udbetalinger fra ratepensionen bliver mindre, og at man dermed i højere grad bliver berettiget til folkepensionens tillægsbeløb. Så selvom den årlige pension bliver mindre i de første 10 år, hvis man vælger at få ratepensionen udbetalt i 20 år, så vil man samlet set få mere udbetalt over hele perioden, som vores beregninger også viser,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

”Hertil kommer, at mange, der får ratepensionen udbetalt over 10 år, oplever et ret markant fald i indkomst, når den 10-årige periode ophører. Og det bliver i stigende grad et problem, i takt med at flere og flere ældre føler sig friske og har mod på livet - også efter de første 10 år på pension. Ved at forlænge udbetalingerne fra ratepensionen kan man undgå et sådan brat indkomstdyk,” siger Anne-Louise Lindkvist.

I den forbindelse viser den seneste udgave af Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil, at stadig flere danskere over 75 år har et godt selvvurderet helbred. Således svarer 71,4 pct. af de 75+-årige i den seneste undersøgelse, at de har et ”fremragende”, ”vældig godt” eller ”godt” selvvurderet helbred mod 66,6 pct. i 2010. Til sammenligning er danskernes selvvurderede helbred på tværs af aldersgrupper faldet i samme periode - fra 85,5 pct. i 2010 til 83,3 pct. i 2021.

”Danskerne har generelt øgede forventninger til indkomsten i pensionstilværelsen, hvor de i stigende grad ønsker at fastholde levestandarden fra arbejdslivet. Derfor er det vigtigt, at man i god tid planlægger sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og overgang til pensionstilværelsen og i den forbindelse også overvejer, i hvor mange år ratepensionen skal udbetales. Her kan det være en god idé at søge rådgivning med henblik på at få den bedst mulige planlægning af pensionen,” siger Anne-Louise Lindkvist.