NYHEDERValg til bestyrelsen

12. juni 2017

Dagsorden

Sampension KP Livsforsikring A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (CVR-nr. 55 83 49 11) afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde ved skriftlig behandling i henhold til vedtægternes § 7 med svarfrist onsdag den 28. juni 2017 kl. 10.00.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 8

Anne Louise Eberhard er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor repræsentantskabet skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende funktionsperiode efter indstilling fra bestyrelsen, jf. vedtægternes § 8, stk. 1, nr. 3.

Bestyrelsen indstiller, at Anne Mette Barfod vælges som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Anne Louise Eberhard, og Anne Mette Barfod vælges for den resterende funktionsperiode indtil ordinært valg i 2018, jf. vedtægternes § 8. Bestyrelsen vurderer, at Anne Mette Barfod har den fornødne faglige viden og erfaring med særlige kompetencer på det finansielle område til at varetage hvervet i selskabet.

Der henvises til vedlagt CV for Anne Mette Barfod.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.