Nyheder


11.000 militærfolk får pension i Sampension

12. september 2019

HKKF Fonde, som administrerer Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond og Bonusfond, har valgt Sampension som ny samarbejdspartner.

Bestyrelsen for HKKF Fonde har besluttet at flytte pensionsordningen for ca. 11.000 nuværende eller tidligere korttidsansatte i forsvaret fra Nordea til Sampension.

”En af de helt afgørende årsager til, at vi har valgt Sampension, er, at vi med aftalen får adgang til et kompetent korps af rådgivere, som kan hjælpe vores medlemmer med pensionsspørgsmål. Samtidig får vi en væsentlig bedre informationsplatform, hvilket vil give medlemmerne et bedre overblik over deres pensioner. Så vi får mere i aftalen - og dermed også mere for pengene,” forklarer Johnny Thomsen, som er formand for HKKF Fonde.

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) valgte sidste år Sampension som ny leverandør af arbejdsmarkedspensionsordning for de omkring 2.000 langtidsansatte konstabler og korporaler. HKKF trådte ind i Sampension-fællesskabet pr. 1. januar 2019.

”Vi er glade for at blive valgt for vores kernekompetencer – nemlig lave omkostninger, høje afkast, effektiv service og god rådgivning. Vi ser frem til at også at byde HKKF Fonde velkommen hos Sampension, hvor vi i forvejen administrerer pensionsordninger for deres langtidsansatte kolleger og for omkring 50.000 andre statsansatte,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2020.